4 weken stomend door China

Hoewel stoomtractie op zich beter tot zijn recht komt tijdens de winter, dit door de beter ontwikkelde rookpluimen en de lagere zonnestand die het drijfwerk beter belicht, wilde uw webmaster toch ook al een tijdje in de zomer gaan rondtrekken in China. Dit had meerdere redenen: eerst en vooral waren er een aantal lijnen die in de zomer fotografisch beter renderen dan in de winter doordat de dagen langer zijn en er maar een dun gezaaide trafiek is. Verder spraken ook eerder op het internet gevonden foto's van met name de JingPeng-pas in zomerse stijl hem enorm aan. Tenslotte was er nog de dreigende verdieseling of zelfs sluiting op een aantal plaatsen die hem niet langer deden aarzelen.Door zijn jaarlijkse grote vakantie van twee maanden was het moment rijp voor een uitdaging zonder weerga: 4 weken door China reizen met als voornaamste doel zoveel mogelijk stoom op zoveel mogelijk plaatsen te fotograferen. Het zou een uitputtende reis worden, niet allerminst door het feit dat meermaals temperaturen boven de 35°C werden gehaald en dit soms bij een luchtvochtigheid van meer dan 90%! Gelukkig was hij tijdens het leeuwendeel van deze reis niet alleen en reisde er een Antwerpse machinist mee die hem op de been hield als de warmte weer eens zijn tol eiste...

Tongchuan

Hoewel Tongchuan bekend staat als een van de meest frustrerende plaatsen met stoom in China wat betreft onvoorspelbaarheid van het treinverkeer, wilde uw webmaster er toch naar toe. Dit had dan ook een goede reden: het was de laatste voorname inzetplaats van JF'en, stoomlocomotieven van Japanse oorsprong daterend uit de jaren '50. Naar Chinese normen extreem oude locomotieven dus... Het zou een zeer teleurstellend bezoek worden: er is niets leuks aan als je de meest spectaculaire landschappen ziet maar het treinverkeer wat achterwege blijft en ook het weer niet echt optimaal te noemen is. Toch is uw webmaster blij dat hij er geweest is: ruim een half jaar later was de inzet van JF'en hier voorbij hoewel enkele van hen een rustige oude dag kregen als reservelocomotief op een privénet enkele kilometers verder.

° 03/08/04
Op 3 augustus 2004 mocht de JF2368 los naar Wangshiwa rijden om daar een beladen kolentrein af te halen. We zien deze loc hier bij het binnenrijden van het mijnstationnetje Wangshiwa.
Enkele uren later was het dan tijd voor de echte actie toen de JF2369 met een lege kolentrein naar Wangshiwa de 40 promille-helling opbulderde. We zien deze trein hier in de buurt van het kruisingsstation te Biamiagou waar hij zonet de JF2369 kruiste die met een beladen trein naar Tongchuan reed.
Tijdens de taxirit naar Wangshiwa werd duidelijk dat de trein nog net een tweede keer gefotografeerd zou kunnen worden. In zeven haasten werd een punt opgezocht bij welwillende mensen in de tuin, waar vervolgens de hier getoonde opname gemaakt werd. Toch een mooi doorkijkje, zo tussen de bomen door.
Enkele minuten later is de JF2369 al aan het rangeren tussen de mijngebouwen te Wangshiwa. Hoewel het vrij donker is, is de verleiding te groot deze scène niet in beeld te brengen.
In vele steenkoolmijnen in China wordt de steenkool uit de mijn gehaald m.b.v. kleine smalspoorwagentjes waarbij de tractie wordt geleverd door een elektrisch locomotiefje. Ook te Wangshiwa is dit het geval zoals hier te zien is.
Als een van de locomotiefjes met enkele wagentjes naar de mijn vertrekt moet daar gewoon een tweede foto van genomen worden. Ook al was het maar voor de geweldige houten bovenleidingspalen. De machinist vindt de aandacht van de "laowei" geweldig. Hoe zou je zelf zijn als er ineens een Chinees naar jouw werk komt kijken?
° 05/08/04
Door een panne aan de videocamera, gevolgd door een rit naar het nabijgelegen Xi'an werd er op 4 augustus niet zoveel gefotografeerd. Op 5 augustus werd met frisse moed en een nieuwe camera de dag aangevat en ja, het beloofde zelfs even interessant te worden toen de JF2368 het mooie depot van Tongchuan verliet.
Al gauw bleek dat uw webmaster met een minimuminzet tevreden moest zijn: de JF2368 vertrok los naar Wangshiwa om daar een beladen kolentrein op te gaan halen. Blijkbaar bracht men 's nachts de lege treinen van Tongchuan naar de hoger gelegen mijn te Wangshiwa om zo de klim van de 40%-helling tussen deze twee plaatsen bij koelere temperaturen te kunnen uitvoeren. Overdag liet men de beladen treinen dan naar beneden rollen, met tender voor dan nog, hetgeen natuurlijk niet bepaald een groot fotografisch succes te noemen valt.
We zien dezelfde loc hier bij binnenkomst te Wangshiwa. Gelukkig was het weer toch al wat verbeterd...
Om de frustratie helemaal rond te maken vertrok in de namiddag wel nog een trein naar Wangshiwa, deze keer met de JF2369. Frustratie zegt u? Inderdaad: de zon kon immers niet slechter staan op dit moment van de dag... Met volledig tegenlicht werd het frustrerende bezoek aan Tongchuan afgesloten. Blij dat hij er geweest was vervolgde uw webmaster zijn weg naar de volgende bestemming, wetende dat hij niet snel naar Tongchuan zou terugkeren...

Het heerlijke smalspoorlijntje rond Yinghao

Toen uw webmaster begin 2004 zijn reis begon te plannen was dit smalspoorlijntje nog niet in zijn reisschema opgenomen. De reden is heel eenvoudig: het lijntje was nog niet ontdekt! Pas in mei 2004 verschenen er berichten over dit smalspoorlijntje op het internet. Hierdoor was hij voor zover bekend de tweede Westerse bezoeker op dit voortreffelijke smalspoorparadijs. En dat zou hij geweten hebben: toen hij na een dag aan het andere uiterste van het lijntje postvatte, kwamen de lokale bewoners informeren of ik de Belgische leraar was die treinen kwam fotograferen. Blijkbaar had de tamtam al goed de ronde gedaan op die dag dat uw webmaster daar was!

° 06/08/04
Zo'n halfuurtje na aankomst te Yinghao begint het feest als loc 15 terugkeert van het depot. Vanuit de loc wordt verbaasd gekeken naar de langneus die daar plots hun locomotiefje komt fotograferen.
Nadat ook loc 14 is gearriveerd te xiangyang, kan het werk beginnen. terwijl loc 15 links een eerste trein naar Liangwa opdrukt, zal rechts loc 14 zo dadelijk van verse kolen worden voorzien. Dit gebeurt door wat kolen van de beladen kolenwagentjes de tender in te gooien. Het leven kan toch eenvoudig zijn...
Ietsje later is loc 15 al los teruggekeerd naar Xiangyang terwijl loc 14 nog steeds niet vertrokken is. Voor loc 14 zit er niets anders op dan te wachten tot loc 15 weg is zodat een nieuwe sleep lege wagens opgehaald kan worden die dan weer naar de mijn in Liangwa wordt gebracht.
Eindelijk is het dan zo ver: loc 14 vertrekt met zijn trein richting Yinghao terwijl loc 15 op de achtergrond rustig afwacht. Ondertussen staat ook een motorrijder voor de "overweg" totdat de trein gepasseerd is.
Terwijl loc 15 rangeert te Xiangyang, steken twee boeren met os en kar het "stationsemplacement" over. Het is precies niet bepaald de os die de kar voorttrekt...
Vooraleer loc 15 weer naar Liangwa mag vertrekken, moet eerst een lek gedicht worden. Blijkbaar is er een dichting lek en dus wordt dit op grootmoeders wijze opgelost: uit een kartonnen doos wordt een nieuwe ring op maat gescheurd die vervolgens als vervangende dichting in een klep wordt gemonteerd. Geloof het of niet: het lek was verholpen...
Een deugdzame maaltijd later wordt verder gefotografeerd als loc 15 rangeert aan de laadinstalatie te Liangwa. Fier pronkt hoog op deze installatie het symbool van de spoorwegen.
Het bewijs dat men niet aan westerlingen gewend was: op korte tijd verzamelden zich meer dan 20 toeschouwers die maar in één ding geïnteresseerd waren: waar is die westerling mee bezig? Neem van uw webmaster aan: niet eens iedereen staat op deze foto. Het fotograferen ging nog net maar filmen was volstrekt onmogelijk door alle geschreeuw van de overenthousiaste maar immer vriendelijke Chinezen. Ach ja, ook dit had wel weer zijn charme.
Depannage Yinghao? Ja, toch wel... De chauffeur van het blauwe bestelwagentje was zo slim geweest zich tussen de sporen in de modder vast te rijden. Uw webmaster stelde na enkele minuten tevergeefs te hebben meegeduwd voor met een stomer het bestelwagentje uit zijn penibele situatie te trekken. Maar natuurlijk, de chinezen hadden hier teveel eergevoel voor en dus haalden ze een tweede bestelwagen die... zich ook vastreed! Een halfuur na het voorstel van uw webmaster werd alsnog loc 15 erbij gehaald die de sporen net op tijd vrijmaakte om loc 14 met een trein uit Yinghao te laten binnenrijden.
Werkelijk seconden later kwam de bemanning van loc 14 nietsvermoedend met hun trein vanuit Yinghao door de tunnel gereden. Het scheelde echt niet veel of het was botsing geweest...
Na al deze sensatie gaat het gewone werk verder en wordt loc 14 gedriehoekt om vervolgens een nieuwe beladen kolentrein naar Yinghao te kunnen brengen.
Na een ritje te hebben meegemaakt op de tender van loc 14 heeft uw webmaster een riksja genomen van Yinghao naar Xiangyang. Onderweg werd natuurlijk loc 14 met zijn lege trein naar Xiangyang gefotografeerd. De immer vriendelijke stoker hangt duidelijk genietend uit de stuurpost te kijken naar deze vreemde bezoeker.
Het beste moment van de dag moest nog komen... Dit begon toen uw webmaster het depot van Huangmen binnenwandelde. Hier hadden zich de beide locjes verzameld voor de ploegwissel. De teletijdmachine stond op 1900 ingesteld, de camera op "fotografeer er maar op los", uw webmasters gezicht op zéér verbaasd. Loc 14 staat hier voor de helaas gesloten maar zeer fotogenieke kolenmijn van Huangmen.
Zo'n mooi zicht verdient nog een tweede foto. Daarom dus nogmaals een foto van loc 14 in het wondermooie plaatsje Huangmen.
Ietsje later is er van ploeg gewisseld en rijdt het locje naar de keerdriehoek. Hierbij passeert de machinist de was die pas door vrouwlief was opgehangen. Zou ze het hem vergeven dat hij direct weer heel de was onder het roet bedekt als hij hijgend en puffend met zijn stomer passeert?
° 07/08/04
De tweede dag te Yinghao begon met wat ochtendnevel. Terwijl de boer zijn runderen naar de weide brengt, wacht loc 15 om terug naar zijn stal te mogen rijden. Zo dadelijk is het immers ploegwissel te Huangmen.
Ietsje later is het zo ver en rijdt loc 15 naar het depot te Huangmen. De machinist grijnst zijn tanden bloot als hij met zijn locje ter hoogte van het uiterste huisje van Huangmen uw webmaster passeert.
Enkele uren later is de ochtendnevel volledig opgetrokken en zien we loc 15 met een zonet beladen kolentrein Lingwa doorkruisen op weg naar Xiangyang.
Iets later zijn ook de vier volgende kolenwagentjes beladen en is loc 15 ook daarmee op weg naar Xiangyang. Na aankomst te Xiangyang is het wachten op loc 14 die een verse lading lege kolenwagens voor Liangwa brengt.
Een halfuurtje later is het dan zo ver: loc 14 komt met zijn lege trein binnen te Xiangyang terwijl loc 15 rustig afwacht. Op de achtergrond is het enige tunneltje van deze lijn zichtbaar. Als je ziet dat zich boven de tunnel enkel een weide bevindt, vraag je je toch af of het niet beter was de lijn uit te graven ipv zo'n dure tunnel aan te leggen...
Voor de afwisseling mocht loc 15 een keertje naar Yinghao met een beladen trein. We zien hem hier alweer op de terugweg met zijn lege trein naar Xiangyang terwijl hij in een heerlijk zomerse omgeving enkele typische Chinese huizen passeert.
Een smalspoortreintje inhalen is meestal een haalbare kaart. Zeker rond Yinghao met een weg parallel en een hellingsgraad die de machinisten dwingt regelmatig te stoppen met hun treintje zodat de druk van de ketel weer kan worden opgebouwd. We zien hier loc 15 net na zo'n stop te Houying.
Alle goede dingen bestaan uit drie, dus wordt er nog een derde foto van dezelfde trein getoond. De loc bevindt zich hier aan de westelijke uitrit van xiangyang en zal zo dadelijk zijn wagens terug opdrukken tot in het station waarna hij los naar het depot te Huangmen mag rijden.
De losse terugrit van loc 15 naar huangmen werd bij enkele karakteristieke huizen naast het spoor gefotografeerd. Schitterend toch, die typische daken...
In het depot werd eerst even tijd gemaakt om enkele afgestelde locomotiefjes op de foto te zetten. Zo zien we links loc 17 terwijl rechts loc 13 op onderhoud wacht. Vergelijk deze foto van loc 17 zeker eens met de foto's van deze loc net na revisie, te vinden in de vierde reportage over China: "Met het TSP naar het land van de draak".
Zo wil uw webmaster ook wel even pauze nemen op zijn werk: met uitzicht op een stoomloc... Voor de werknemers te Huangmen is dit uiteraard dagelijkse kost. Ondertussen wacht loc 03 rustig tot hun pauze over is.
Hoewel de locjes zeker nog een uur blijven staan tijdens de locwissel, moet de keteldruk wel constant blijven. Dus moet er af en toe gestookt worden, niet met een grote kolenschop zoals op de QJ's maar met een klein handschepje. Wat een contrast!
Ter afronding aan zijn heerlijke bezoek te Yinghao werd loc 15 van verse zand voorzien. Dit uiteraard voor een betere adhesie tijdens de ritjes over de gladde spoorstaven. Dit beladen met zand gebeurt simpel maar spitsvondig: na het volscheppen van een kruiwagen wordt deze over een platform tot boven de locomotief gereden waarna hij omgekapt wordt zodat het zand (of toch het meeste...) in de zandbak bovenop de ketel belandt.

Pingdingshan

Toen uw webmaster op 8 augustus het hotel verliet en men hem waarschuwde dat het al bijzonder warm was moest hij daar eens goed mee lachen. Tot hij buiten kwam... Al om halfzeven 's morgens viel hij omver van de warmte. De dagelijkse parade werd nog net meegepikt maar de rest van de dag werd een ware lijdensweg. Na een kwartiertje fotograferen moest er een halfuur gerust worden, zo broeierig was het. Op gegeven moment is hij gaan schuilen in een QJ, daar was het frisser (!!) dan buiten. 's Avonds kwam zijn Belgische metgezel aan per trein en konden we samen op het nieuws zien dat er een uitzonderlijke hittegolf woedde in Centraal-China. De halve dag die we daarna nog te Pingdingshan verbleven was iets draagelijker hoewel het eigenlijk te warm bleef om echt te kunnen genieten van de hobby. De paar foto's die toch nog gemaakt werden vindt u in deze reportage.

° 08/08/04
Traditioneel wordt de dag begonnen aan het depot te Tiangzhuang. Volledig in tegenlicht maar toch wel sfeervol stond de JS8120 te wachten om het depot te mogen buitenrijden. Op zijn rookkast pronkt de geweldige slogan "Vervoer mij naar het betere leven". Wat een heerlijke slogan in dit prachtige depot...
Met handen en voeden kon uw webmaster te weten komen waar deze loc naartoe reed. Zo zien we hem dan ook tijdens de rangeringen te Bakuang ("mijn 8"). Door de hoge luchtvochtigheid blijft de zon een beetje achterwege...
Met een spierwitte lucht als achtergrond vertrekt de SY1209 met zijn dagelijkse reizigerstrein naar Hangzhuang. We zien hem hier net na vertrek vanuit het station Zhongxin, dat eigenlijk bijna in het centrum van Pingdingshan ligt.
Bij het wachten op een trein bij mijn 2 is uw webmaster na een tijd ziek van de hitte in slaap gevallen. Plots werd hij wakker gemaakt door een oude man die wilde weten waar hij vandaan kwam. Net op dat moment kwam ook de JS6429 het station binnengerold waardoor nog net op tijd deze opname kon worden gemaakt. Net toen de locomotief het stationsgebouw voorbijreed begon de stoker weer kolen op te gooien en trok de machinist de moderator helemaal open. Met dank aan de oude man kon dus nog net deze foto gemaakt worden van de goed doortrekkende JS6429 met zijn trein naar mijn 5.
° 09/08/04
Een dagje later bezoeken we ook even de grote werkplaats te Tiengzhuang. Hier worden continu locomotieven onderhouden voor eigen gebruik en een buurmaatschappij. We zien hier de JS8057, de SY1687 en de JS8062 terwijl ze wat lopend onderhoud krijgen waarbij de locomotief gewoon onder druk blijft.
Aan de andere zijde van de werkplaats gebeuren de grote revisies, zoals hier bij de QJ2030 het geval is. Zonder zijn gigantische tender krijgt een QJ toch al iets normalere proporties.
In een hoekje ligt ook de rookkastdeur van de JS8065, hetgeen natuurlijk een leuk fotomotiefje vormt.
Ondertussen staat in het midden van de hal de stuurpost van de JS8065 met op de achtergrond links loc SY1687 terwijl rechts de JS8421 lopend onderhoud krijgt. Tot de volgende keer, Pingdingshan!

Smalspoorparadijs Shibanxi

Wellicht een van de mooiste smalspoorlijnen ter wereld vinden we te Shibanxi. Midden in het oerwoud ligt een smalspoorlijntje dat enkele dorpjes in de brousse bedient. Dit spoorlijntje is de enige manier om mensen en goederen te transporteren: er liggen immers geen wegen in dit onherbergzame gebied. Het gevolg is natuurlijk dat dit spoorlijntje een parel is voor spoorwegliefhebbers. reden genoeg dus om er in de zomer naartoe te trekken. Dit vereiste wel een serieuze inspanning: het was immers regenseizoen in Zuid-China, de luchtvochtigheid bedraagt dan maar liefst 92% bij een temperatuur om en bij de 35°C. Als hij terugkijkt op de foto's van dit paradijs, heeft uw webmaster er geen spijt van dat hij deze inspanning heeft doorstaan. Tijdens het bezoek zelf was dat soms wel even anders ;-)

° 10/08/04
Na een lange rit per trein en per bus werd eindelijk het smalspoorparadijs bereikt. Nog dezelfde dag werd de trein genomen naar het plaatsje Bagou waar een gastgezin enkele slaapkamers verhuurt tegen een zeer schappelijke prijs. Terwijl zijn metgezel hoopte op airconditioning, was uw webmaster al tevreden als er elektriciteit zou zijn. Nog even leefden we in spanning toen loc 9 omliep in het keerstation Mifengyan, op weg van Shixi naar Bagou.
Te Bagou beseften we meteen in wat voor paradijs we zonet waren aangekomen. Midden in de brousse lag dit dorpje waar alles per spoor wordt aangevoerd. Zo dus ook de rieten manden die hier zichtbaar worden afgeladen. Sja, echt alles wordt per spoor vervoerd...
° 11/08/04
Na om vijf uur te zijn opgestaan (geeuw) en om halfzes onze wandeling te hebben aangevat, vonden we net op tijd (rond halfacht) dit fotopunt. Met een overhangende boom als achtergrond passeert loc 9 met de eerste trein naar Huangcunjin te Caiziba.
Blijkbaar was het onze geluksdag want ondanks het ontbreken van regulier goederenverkeer hadden we toch het geluk een "goederentrein" tegen te komen. Enkele chinezen wilden blijkbaar een huisje langs deze mooie spoorlijn bouwen want midden in de brousse, minstens een kilometer van de andere huizen af, stond loc 14 met een platte wagen en een reizigerswagen. Op de platte wagen bevonden zich bouwmaterialen die door de toekomstige bewoners ter plekke gelost werden.
Doe het ze maar na: enkel met koorden en twee planken werden de behoorlijk zware betonnen draagbalken vanaf de platte wagen gelost. Sja, je moet er iets voor over hebben, voor een huisje "op den boeren buiten".
Nadat de bouwmaterialen gelost zijn moet het spoor dringend vrijgemaakt worden want loc 9 moet passeren met de tweede reizigerstrein naar Huangcunjin. We zien deze trein hier met zo'n 20 minuten vertraging net voordat hij de eerste tunnel van het lijntje induikt, net voorbij Mifengyan.
Volledig uitgedroogd, ondanks de 3,5 liter water die op 4 uur opgedronken, werd het stationnetje van Mifenyan bereikt. Na weer een liter water te hebben opgedronken op een recordtijd werd weer wat energie gevonden om dit leuke tafereeltje vast te leggen. Terwijl uw webmaster genoot van de hem aangeboden pruimen, werd enkele meters verder een ventilator onder een boom gehangen. Tot groot jolijt van de chinezen en uw webmaster werkte hij enkele minuten later waardoor het wachten weer wat draaglijker werd.
Ja, Shibanxi is echt een paradijs... Niet alleen voor stoomliefhebbers maar dus ook voor natuurvrienden. In een schitterend bloemperk zaten tientallen van deze vlinders gewoon te smeken om gefotografeerd te worden. Het geluk zit hem soms toch in de kleine dingen...
Ietsje later is het tijd voor stoomtreinactie. Na tender voor dit keerstationnetje te zijn binnengerold wordt van front gewisseld en wordt met schoorsteen voor verder gereden naar Shixi. we zien loc 9 hier net op de wissel die de twee lijnstukken met elkaar verbindt.
In de vroege namiddag is het tijd voor het derde reizigerstreintje naar Huangcunjin. We zien dit treintje net na het verlaten van de eerste tunnel. Wat een geweldige spoorlijn is dit toch! Boven de trein zie je enkele planten tegen de rotswand omhoogklimmen.
De dag afronden doen we te Xianrenjiao waar loc 9 met de vierde en laatste trein naar Huangcunjin passeert. De schemering is al ingevallen, tegen dat de twee Belgische spoorwegliefhebbers hun gasthuis hebben bereikt zal het al bijna donker zijn.
° 12/08/04
De volgende dag begint werkelijk spoorkjesachtig als loc 9, vergezeld van de eerste zonnestralen, met zijn eerste reizigerstrein naar Huangcunjin passeert te Jiaoba. Het beloofde weer een schitterende dag te worden in het smalspoorparadijs...
Loc 9 verlaat de meest noordelijke tunnel van Bagou terwijl rechts een waterval is ontstaan na het bijzonder hevige warmte-onweer van de nacht ervoren. De geluiden van de waterval en de insekten in het woud die worden overstemd door de voorbijpuffende stoomtrein zijn onvergetelijk.
Het viel hierboven al te lezen: er zijn geen wegen rond Shibanxi dus de enige manier om goederen te passeren is per spoor. Dat neemt deze man wel heel letterlijk als hij met zijn pas gekochte TV over het spoor van Shibanxi naar Bagou wandelt. Al bij al moet de TV toch veel meer hebben gekost dan het treinticket van omgerekend zo'n 15 eurocent...
Even wordt naar het stationnetje van Jiaoba gewandeld. De hitte is te erg en dus wordt vers gekoeld water gekocht in het "stationsbuffet" (lichtjes overdreven, gezien de werkelijke situatie). Zittend wordt deze foto gemaakt van nog zo'n typisch chinees zicht: een mandendrager die op weg is inkopen te gaan doen in Bagou.
Even later was het tijd voor de tweede trein naar Huangcunjin, waarvoor -hoe origineel- loc 9 weer de trekkracht mocht leveren. We zien hem hier bij de tunnelwachter tussen de twee tunnels te Bagou in. Deze man zijn dagtaak is bijzonder eenvoudig: net voordat de trein komt loopt hij naar beide tunnels en begint hij luidkeels te roepen dat alle wandelaars de tunnels moeten verlaten. "op een dag vind je de lob van je leven" :-)
Nadat uw webmaster had genoten van het heerlijk koude bronwater dat uit de bergen stroomde, merkte hij dat zijn camera was overgenomen door deze wandelende tak. Sja, het is weer eens wat anders he :-) Tegen dat de volgende stoomtrein kwam, was het beestje vanzelf alweer opgehoepeld. Blijkbaar vond hij er toch maar niks aan en concentreerde hij zich terug in het zich camoufleren in het woud.
Terug naar het stoomgeweld: puffend komt loc 9 tender voor uit de zuidelijke tunnel van bagou gereden op weg naar Shixi. Uw webmaster had net een handlezing met dramatische ontknopingen van zijn leven ondergaan, gevolgd door een aanbod van plaatselijke wonderzalf waarmee hij het tij gelukkig nog kon keren. Enige zelfkennis leert hem dat alle hulp hiervoor toch al veel te laat komt :-))
Aangezien hem toch een bange toekomst wachtte, getuige de handlezing, heeft uw webmaster maar direct het befaamde licht aan het einde van tunnel opgezocht. Dit lukte perfect te Bagou aangezien deze tunnel eindigt in een bocht, waardoor dit sfeerbeelde met druipwater tegen de tunnelwanden gemaakt kon worden.
Terwijl de avondschermering al ver ingevallen was, rijdt loc 9 met zijn laatste trein voor vandaag naar Huangcunjin. We zien hem hier bij het verlaten van Bagou waar we net een uur (!) op luid chinees geschal door grote luidsprekers getrakteerd werden.
Toen uw webmaster een douche wilde nemen boven het toilet (authentiek: dit waren de douchefaciliteiten in ons viersterrenhotel) kwam plots deze zoetwaterkrab uit het gat omhooggekropen. Met de brede glimlach werd onze gastheer erbijgehaald die snel de oplossing toonde: met gloeiend heet water uit de douche werd de krab terug de riool in gedreven. Maar: niet voor het maken van deze foto als bewijs voor het nageslacht.
° 13/08/04
Dat noemen ze nu iemand aan het lijntje houden... Terwijl de laatste dag grauw begon, maakten we er maar het beste van door op het perron van Bagou de dingen op ons af te laten komen. Alleen voor de ervaringen die je dan op korte tijd meemaakt, is een bezoek aan dit plaatsje een regelrechte aanrader eerste klas.
Het grauwe weer zette zich helaas voort en dus werd niet te ver meer gestapt voor het maken van de laatste foto's. Jammer uiteindelijk want net vandaag mocht loc 14 de reizigerstreinen naar Huangcunjin slepen. We zien de tweede trein hier in de buurt van Bagou.
Tussendoor werd ook rustig de tijd genomen om enkele sfeerbeelden te maken in dit geweldige dorpje. Zeg nu zelf: je zou er toch zo naartoe willen voor enkele dagen... waarom moet bij ons het leven altijd zo ingewikkeld in elkaar zitten?
Met de krop in de keel namen we afscheid van het bijzonder sympathieke gastgezin. Ze poseren hier met het reclamebord voor hun gasthuis. Het verblijf bij deze mensen was weer zo een van die onvergetelijke momenten in dit prachtige land...
Gepakt en bezakt stonden we al op het perron toen loc 14 met zijn treintje naar Huangcunjin passeerde. We zien hem hier het tunneltje aan het uiteinde van het perron verlaten, daarbij een van de lokale winkeltjes passerend. Zoek ook eens de buiten dienst gestelde lichtseinen op de foto. Tegenwoordig gebeurt de beveiliging namelijk weer gewoon met vlaggen...
We zien nog eenmaal de uit Bagou vertrekkende loc 14 met zijn trein naar Huangcunjin. Zo dadelijk zal hij terugkeren naar Shixi, vergezeld van twee langneuzen die weer nieuwe horizonten gaan verkennen in dit prachtige land.

Blitzbezoek aan de Weiyuan Coal Railway

Zo'n 180km van Shibanxi ligt de Weiyuan Coal railway, een smalspoorlijntje waar 1 à 2 keer per dag een kolentrein over rijdt. Enkele weken voor het vertrek van uw webmaster ging de spoorlijn tijdelijk buiten dienst omdat er een grondverzakking gebeurd was. Zonder nieuws over een eventuele heropening werd desondanks de gok gemaakt en werd deze lijn bezocht. Dat dit inhield dat na 4 uur slaap om 5u 's morgens moest worden vertrokken vanuit het hotel met een grote kans om geen trein te zien, was bikkelhard maar lonend achteraf: welgeteld na één minuut wachten kwam loc 32 al over de fantastische brug te Badong gereden!

° 14/08/04
Hier was het natuurlijk allemaal voor te doen: loc 32 rijdt met zijn lege trein over de schitterende brug te Badong op weg naar zijn thuisbasis na zijn trein te hebben gelost aan een plaatselijke fabriek. De taxi-chauffeur lag dubbel van het lachen nu hij eenmaal door had waarom hij zo vroeg op de morgen naar een godverlaten oord als Badong moest rijden.
Met een schets van de regio, gevonden op internet, kon uw webmaster deze trein nog 2 keer inhalen. Daarbij werd natuurlijk deze markt in het centrum van Badong bezocht om de trein nogmaals te fotograferen. Niet zichtbaar op de foto zijn de 20 mensen die door uw webmaster zorgvuldig uit beeld werden gehouden toen de trein passeerde. De chinezen snapten er niets meer van...

Het verbluffende Karst-gebergte te Hechi

Bij het zien van de eerste foto's van Karst-gebergte wist uw webmaster het al: dit moest en zou hij ook fotograferen! Sprookjesachtig mooi vindt hij de bijzondere vormen van de bergen, ontstaan door kalkafzettingen. Wat een droom was het om stoomtreinen te kunnen fotograferen met een dergelijke verbluffende achtergrond. Hoewel het hier bijzonder dikwijls regent, zeker in het regenseizoen, hadden we geluk en kregen we zelfs redelijk veel zon te zien. De luchtvochtigheid bleef véél te hoog waardoor het ftograferen zelf dikwijls geen lachertje was. Maar achteraf tellen enkel de resultaten en die krijgt u hier te zien. Ze zouden ook snel historie worden: slechts twee weken later was het gedaan met stoom voor de reizigerstreinen en nog 3 maanden later was stoominzet op deze spoorlijn helemaal voorbij...

° 16/08/04
Doordat de kamer van ons hotel onder water stond en een aantal persoonlijke spullen doornat op de grond lagen konden we pas later op fotojacht vertrekken. Hierdoor waren we maar net op de tijd voor de reizigerstrein, gesleept door de JS8285, die we dan aan de uitrit van het stationnetje van Pohua gefotografeerd hebben langs het mooie mechanische inrijsein. Nog geen karstgebergte dus maar toch de moeite...
Met handen en voeten konden we vragen welk verkeer er nog op de lijn zat. Zo kwamen we de JS8288 op het spoor die helemaal aan het uiteinde van de lijn te Pingzhai zijn kolentrein belaadde. Voor een stilstaande trein zorgde het regenweer toch net voor dat ietsje extra.
Doordat er twee treinen op ongeveer dezelfde tijd reden en we nog geen echte kennis van de regio hadden moesten we hard op zoek naar een geschikt punt om de JS8288 met zijn beladen trein naar Hechi te fotograferen. Net voorbij Douchuan lukte dit op een van de weinige plaatsen waar de terugkerende stomer zijn best moest doen (aangezien de lijn in deze richting doorgaans bergaf ligt is dit niet zo vanzelfsprekend). Langzaamaan kregen we toch al wat zicht op de prachtige karstbergen die deze streek typeren.
Afronden voor vandaag doen we met de gemengde goederen- en personentrein die in de namiddag van Hechi naar Pingzhai reed. We zien deze trein hier, gesleept door de JS8284 in de buurt van Dashapo een woest landschap doorkruisen.
° 17/08/04
Dankzij een compleet omgegooide dienstregeling werd op 17 augustus eigenlijk maar een redelijke foto genomen, namelijk die van de naar Pingzhai rijdende gemengde personen- en goederentrein. We zien de JS8284 met deze trein ietsje voorbij het station van Wenping waar we op het bureau van de stationschef enkele uren slaap mochten inhalen.
° 18/08/04
Weer een dagje later hebben we de gemengde personen- en goederentrein opgewacht te Guangnan. Trekkracht van dienst was de JS8285 die zich hier gewoon naar beneden laat rollen. De stoom zichtbaar op de foto is de uitlaat van de luchtpomp. Links van de trein zijn een aantal rijstvelden zichtbaar, zoals ze veel voorkomen in deze streek.
Na de passage te Guangnan hebben we de gemengde trein gevolgd naar Hechi Xi. Hier werd de JS8285 naar het depot gerangeerd waar hij na bevoorrading gedraaid werd op de plaatselijke draaischijf. Attente lezers hebben al gemerkt dat dit de eerste foto is van een stoomloc op een draaischijf in China. Dit is inderdaad een zeldzaam iets in een land waar men liever met keerdriehoeken werkt.
In de namiddag komt de zon eindelijk wat door en neemt de zin in een stevige achtervolging toe. De gemengde reizigers- en goederentrein naar Pingzhai leent zich hier perfect toe dus wordt postgevat te Guangnan om de JS8284 te fotograferen temidden van enkele rijstvelden met het nodige karstgeweld op de achtergrond.
Terwijl uw webmaster te Rende op de passage van de voorgaande trein stond te wachten passeerde plots deze oude chinees met een typisch sikje en een chinese hoed zoals je ze in deze streek van China nog meer ziet. Dit moest gewoon op de foto...
Een voor uw webmaster ongebruikelijke close-up van een passerende trein... De mogelijkheid de overwegwachter, die plichtsgetrouw de gele vlag toonde, samen met de JS8284 te fotograferen in een leuke omgeving was hier natuurlijk niet vreemd aan.
Nog een derde en laatste maal zien we de JS8284 met zijn trein naar Pingzhai, nu bij het verlaten van het stationnetje Kenpu dat nog mechanisch beveiligd is. Tegenover de eerste foto van deze trein valt op dat de trein ondertussen een pak korter is geworden. In China maakt men er echt geen probleem van om met een reizigerstrein rustig te rangeren in een station om bijvoorbeeld wat wagens af te koppelen. Dat is dan ook exact wat op deze dag te Poluo gebeurd is: volgens mijn metgezel die op de loc zat, heeft de trein zeker 20 minuten gerangeerd in dat station met de reizigers gewoon op de trein...
In het laatste avondlicht kwam vrij onverwacht nog een goederentrein richting Poluo en Shangchao doorgereden te Pohua. Nog snel werd dit beeld uit de brand gesleept van de passerende JS8288 ter hoogte van de uitrijseinen richting Hechi.
° 19/08/04
De laatste dag tussen het Karstgebergte begon te Hechi waar we de werkplaats bezochtten. Voor deze werkplaats stonden de JS8283 en de JS8284 te wachten op onderhoud. Deze loods was slechts twee jaar oud, hetgeen misschien niet direct opvalt op de foto.
In de werkplaats vonden we dit interessante didactische bord. Links afgebeeld staat een luchtpomp die de luchtdruk voor de remmen verzorgt. Wat rechts wordt voorgesteld is niet geheel duidelijk. Wie weet meer?
Een halfuurtje na het fotograferen van de parallel voor de loods zien we de JS8284 in de loods staan. Hoewel het hier om een loods voor stoomlocomotieven gaat, zijn de muren kraaknet. Onvoorstelbaar...
Blijkbaar zijn de reparaties aan loc JS8284 succesvol verlopen want enkele uren later zien we hem alweer aan het werk met de dagelijkse gemengde goederen- en personentrein naar Pingzhai. Hij passeert hier te Hanxiang. Ongelooflijk maar waar: de echo van de stoomfluit klinkt nog harder dan het oorspronkelijke geluid doordat de karstbergen het geluid in de vallei blijven weerkaatsen. Dit was onvergetelijk!
Bij de terugrit naar ons hotel te Hechi moesten we nog snel afscheid nemen van het karstgebergte met zijn JS'en. Zo namen we deze afscheidsfoto van de JS8375, de rangeerloc te Hechi Xi, die duidelijk geniet van wat avondrust. Slechts enkele weken later begon totaal onverwacht de verdieseling van dit net. Deze foto's waren dus bijzonder snel historie na het maken ervan...

De JiTong-spoorlijn: bezoek aan de JingPeng-pas en Daban

Na het zien van foto's van andere stoomliefhebbers werd duidelijk dat ondanks de slechts matige rookpluimen een bezoek aan JingPeng ook de moeite waard was. Helaas zouden we oogetuige zijn van het begin van het einde: tijdens ons bezoek werden proefritten waargenomen die als doel hadden de maximumlast van de diesellocomotieven te bepalen. Uit walging voor deze ontwikkeling werden hier geen foto's van genomen en concentreerden we ons op de inzet van de QJ's. Dit was al een opgave op zich door opkomende wolken die bijna iedere dag van een uur of negen het fotograferen bemoeilijkten. Nu ja, al bij al loonde het toch de moeite de JingPeng-pas in de zomer te hebben bezocht en deze foto's vindt u dan ook in dit hoofdstuk. Om af te ronden werd ook nog het depot van Daban bezocht in de nadagen van haar glorie.

° 21/08/04
We beginnen dit derde bezoek aan JingPeng met dit vreemde zicht op de QJ7143 terwijl die met een trein naar Haoluku hard zijn best doet op level 3 in de buurt van Liudigou.
Een uurtje later zien we dezelfde loc met zijn trein tijdens de smering te JingPeng. Voor op de loc blijkt fier op het blauwe schild dat de loc nog in 2003 gereviseerd werd te Sujiatun, zo'n 700km verder naar het oosten.
Daar weergalmt weer het typerende QJ-gehamer als de QJ7009 en de QJ6986 ter hoogte van Simingyi de befaamde brug passeren met een trein naar Daban. Deze brug blijft toch tot de verbeelding spreken, hoe vaak je ze ook gezien en gefotografeerd hebt.
We zien dezelfde trein nogmaals als hij net voor Shangdian enkele kleurrijke velden passeert. De snelheid loopt terug tot een minimum, het geluidsspektakel bereikt dan weer ongekende hoogtes. Een bezoek aan JingPeng was een totaalervaring.
° 22/08/04
Een dagje later begint de dag met een dubbeltractie QJ's die een zware goederentrein naar Haoluku mogen brengen. Te Shidi kon deze opname gemaakt worden van de QJ7112 en de QJ6925 die zwoegend hun last naar boven sleuren. Door de lage zonnestand krijgen we nog net een zomerse glintshot. In de winter is dit spectaculairder natuurlijk, maar ook in de zomer mag dit effect er toch best wel wezen.
Enkele uren later rijdt ook de QJ6878 met een trein naar Haoluku. We zien deze trein hier het stationnetje van Hadashan passeren, terwijl links op de achtergrond de gelijknamige berg zichtbaar is. Op de achtergrond is het dorpje Toudi zichtbaar. Temidden van de bergen boven dit dorpje ligt level 3 van de westzijde van de JingPeng-pas.
We zien nogmaals dezelfde trein terwijl hij naar beneden rolt over de beroemde gebogen brug te Simingyi. In bovenaanzicht valt nog beter op hoe fel deze brug gebogen is. Wat een fantastisch zicht! Ver op de achtergrond is de uitrit van JingPeng zichtbaar, waar deze trein via een aantal bochten over een kwartiertje zal passeren.
Vooruit dan: een clichéfoto van hét clichépunt: de overweg te Sandi onder het motto "het moest er toch ooit eens van komen". De QJ's 7143 en 7041 zij hier zopas de overwegwachter aan deze wereldberoemde overweg gepasseerd en maken zich nu op voor de beklimming van level 2 aan de oostzijde op weg naar Haoluku.
Dezelfde trein werd na een dolle taxirit en een snelwandeling nogmaals gefotografeerd op dit bekende punt net voor Liudigou. De zon liet het helaas afweten, maar de schapenherder met zijn kudde waren toch een leuk motiefje. Jammer dat deze man zo laat arriveerde, anders had uw webmaster er vast meer uit kunnen halen.
Uw webmasters' reisgezel had eens zin in een fotografisch experimentje en dus zocht hij een plekje waar het zou lijken alsof de stomer recht uit de hemel gereden kwam. Dit punt in de buurt van Liudigou kwam aardig in de buurt met de QJ6773 die uit de bocht gereden komt met op de achtergrond enkel in de verte de overkant van de vallei.
De wolken deden wel bijzonder vervelend toen de QJ's 6905 en 6813 met een trein Shimingyi passeerden op weg naar Daban. Met veel geklungel kon toch nog net deze foto worden gemaakt terwijl de krachtpatsers aan het derde level mogen beginnen.
° 23/08/04
De dag kon niet beter beginnen op 23 augustus 2004 toen de QJ7009 met een korte goederentrein naar Daban de brug aan de befaamde "brickworks valley" overstak. Door de afwezigheid van wind buigt de rookpluim mooi mee volgens de bocht van het spoor.
Een halfuurtje later vertrekt te JingPeng al weer een andere trein, nu eentje met bestemming Haoluku. We zien hier twee QJ's met deze trein net na het vertrek, ter hoogte van een typische slogan zoals je ze wel vaker tegen bergwanden ziet. Als een van de lezers van deze site chinees kan, mag hij/zij altijd de vertaling laten weten.
Ietsje later komt alweer een volgende trein naar Haoluku over de pas gebulderd. We zien hier de QJ's 7143 en 6808 tijdens de afdaling tussen Shangdian en JingPeng ter hoogte van tunnel 4.
Door de opkomende bewolking boven de pas vonden we het verstandig eens verderop te Yuzhoudi te gaan staan aangezien we vanaf de pas zagen dat er daar geen bewolking hing. Meteen bij aankomst werden we getrakteerd op de QJ6991 die met een goederentrein richting Haoluku reed. Hierna hebben we voor een foto van het bekende punt met de S-bocht een halfuur struiken gekapt en nog een halfuur gewacht op de volgende goederentrein die...in de schaduw voorbijkwam :-(
De rest van de dag was één grote ramp door het kat- en muisspel met de wolken dat we continu verloren. Om de dag toch mooi te beëindigen reden we met de tweede QJ van een goederentrein mee van JingPeng naar Galadesitai. Dat het leven op de QJ's geen lachertje was blijkt uit deze foto die in tunnel 2 te Erdi gemaakt werd. De machinist van de QJ6984 houdt een doek voor zijn mond om te kunnen ademen. De foto lijkt overbelicht maar wordt in feite grijs van kleur door al de rook die in de cabine binnendringt. Het geluidsspektakel is echter overweldigend voor spoorwegliefhebbers van waar ook ter wereld.
° 24/08/04
De loc's van de trein waarmee we de dag ervoren nog meereden naar Galadesitai, mochten de morgen erna weer op pad naar Haoluku. We zien ze hier met een ketelwagentrein bij Daba enkele mooie terrasplantages passeren. Vanwege de flauwe belichting werd geopteerd deze foto naar zwartwit om te zetten, hetgeen zeker geen nadelig effect heeft al bij al.
En weer rijdt een goederentrein over de schitterende brug te Simingyi. Het leven is mooi aan de pas... De foto-objecten van dienst zijn de QJ's 7030 en 6882 terwijl ze met vereende krachten een zware steenkooltrein naar Daban sleuren. Uit het feit dat de goederentrein net op de brug past mag blijken dat de brug langer is dan dat ze op het eerste zicht op een foto laat vermoeden...
Enkele minuten later heeft uw webmaster het tele-objectief voor zijn standaardlens gewisseld als dezelfde trein aan de "Jap hill" te Hadashan passeert. Deze heuvel heeft deze bijnaam gekregen omdat hij een van de favoriete fotopunten is van bussen vol Japanse spoorwegliefhebbers.
Eindelijk blijven de wolken eens wat achterwege dus wordt ook voor de tweede maal in even veel dagen de klim naar het fantastische punt bij tunnel 4 gemaakt. Hier wordt gewacht op de QJ's 7207 en 6713 die uiteindelijk met een overweldigend gehamer voorbijbulderen aan dit fantastische fotopunt. Nog een drietal kilometer en ze mogen zich naar beneden laten rollen naar Daban.
"JiTong vooruit!" Te JingPeng staat dit standbeeld dat de weg wijst aan het symbool van de JiTong-spoorlijn. Onvergetelijk waren de dagen aan deze fantastische spoorlijn door de Inner-Mongolese hoogvlaktes...
Nog enkele meters en de QJ's 6851 en 7112 hebben de top van de pas te Shangdian bereikt, op weg naar Daban. De machinist van de eerste loc maakt alvast van de gelegenheid gebruik om de kalk en andere rotzooi uit de leidingen te blazen, het zogenaamde "spuien". Het geraas dat hierbij hoorbaar is, is onbeschrijfelijk. Aangezien het hier om verse stoom gaat is het overigens niet zo'n aanrader in deze stoompluim terecht te komen die aan 15 bar uit de ketel geblazen wordt.
Vanaf exact hetzelfde punt, in tegengestelde zin en mét zon wordt nog een trein opgewacht. Zo zien we de QJ7041 en de QJ6951 die met hun goederentrein naar Haoluku hier het station van Shangdian doorkruisen. De machinisten hebben de moderateurs al afgesloten. De stokers mogen uitrusten na de zware arbeid bij het overwinnen van de pas.
° 25/08/04
Een dagje later gebeurde iets wat uw webmaster nog niet eerder in het noorden van China had meegemaakt: het regende! Dit werkte niet bepaald inspirerend en dus bezocht hij samen met zijn metgezel de markt te Reshuï. Toen het op gegeven moment terug droog was, passeerden de QJ's 7040 en 6808 met een trein naar Haoluku een marktkraam waar men probeerde hun kleren aan de man te brengen.
Vele uren later is het licht al iets beter als de QJ7063 zich naar beneden laat rollen. We zien hem hier op level 2 te Sandi binnenrijden op weg naar Daban terwijl hij enkele kleurrijke velden passeert.
Uw webmaster had anderhalf uur geklommen om dit fotopunt te bereiken. Toen er na 3 uur wachten eindelijk een trein naar boven reed, was de zon eigenlijk al iets te ver gedraaid om nog de belichting te krijgen waar hij op hoopte. Nu ja, al bij al is het toch nog een interessante foto geworden met alle 3 de levels van de JingPeng-pas, zijde Daban, zichtbaar als de QJ7041 en de QJ7038 met vereende krachten een zware trein naar Haoluku slepen. Level 1 is overigens het moeilijkst zichtbaar: dit bevindt zich bovenaan op de foto. Wie vindt de goederentrein die in het stationnetje van Galadesitai stil staat?
° 26/08/04
Ochtendstond heeft goud in de mond, dit oude gezegde gold zeker op 26 augustus 2004 toen onder schitterende lichtomstandigheden de QJ6984 en de QJ6851 het station van Sandi verlieten met een trein naar Haoluku. In dit station hadden ze een hele tijd stilgestaan doordat ze maar liefst op twee kruisende treinen moesten wachten, hetgeen opmerkelijk is aangezien men normaal de bergaf rijdende treinen laat stoppen ten voordele van de stijgende treinen, dit om voor de hand liggende redenen.
Met de nodige hilariteit kon te JingPeng deze alternatieve foto gemaakt vanop de tender van de QJ7063 toen QJ's 6986 en 6773 het station van JingPeng binnen reden met een trein naar Daban. Rechts In het midden is ook nog het front van de QJ6984 zichtbaar. De aandachtige lezer had al gemerkt dat de schoorstenen van de twee links staande QJ's niet dezelfde vorm hebben. Inderdaad: de linkse QJ heeft een zogenaamde Giesl-ejector hetgeen de rijeigenschappen verbetert.
Na de binnengerolde trein uit Haoluku verplaatsten de aanwezige fotografen zich snel naar de uitrit van het station om een nu direct vertrekkende trein naar Haoluku te fotograferen. De eerste trein die het station verliet werd gesleept door de QJ's 7063 en 6876 zoals zichtbaar is op deze foto.
Vooralleer uw webmaster vanuit JingPeng vertrok om de naar Daban rijdende trein te fotograferen, werd nog deze foto gemaakt van de QJ's 6984 en 6851 die zo dadelijk op blokafstand van de zonet al vertrokken trein naar Haoluku zullen volgen. Dit is uiteraard de trein die eerder deze dag ook al te Sandi werd gefotografeerd.
Onder het motto "hoe verder, hoe indrukwekkender de omgeving" werden de QJ6986 en de QJ6773 gefotografeerd terwijl ze het station van Xiakengzi binnen rijden.
Met behulp van de door uw webmaster te JingPeng vast gebruikte taxi-chauffeur werd de trein nog een keertje ingehaald en kon hij nog op zijn dode gemak naar dit punt aan het voorsein te Shangdian wandelen. Daar stond hij helemaal alleen te genieten van de hard werkende QJ's die met het zeer lastig hadden om hun trein in beweging te houden. Nog een vijfhonderdtal meter en ze zijn er, nog even doorbijten dus... Op de achtergrond zie je nog het dorpje Xiaoyingzi.
Ondanks het feit dat het bijna voorbij was met koning stoom aan de pas, doken er toch nog pas gereviseerde stomers op. Zo zien we hier de vers geschilderde QJ6735 die met de "gewoon vuile" QJ6991 een goederentrein richting Haoluku sleept en zo uw webmaster passeert tussen Liudigou en Daba.
De stoker van de QJ7040 deed blijkbaar goed zijn best toen uw webmaster deze foto maakte van de QianJin met een steenkooltrein op weg naar Haoluku. We zien hem hier ter hoogte van het dorpje Daba aan de oostzijde van de pas.
Na twee treinen te hebben gefotografeerd aan de oostzijde van de pas was het weer tijd om wat actie te ondernemen aan de westzijde. Rond de middag zijn de fotomogelijkheden aan de westzijde echter wat beperkter door de moeilijke zonnestand en daarom werden de QJ7112 en de QJ7137 aan het bekende fotopunt bij de uitrit van tunnel 2 te Erdi vastgelegd.
Terwijl de sluierbewolking weer eens toeneemt worden nog snel de los naar Daban rijdende QJ's 7063 en 6876 gefotografeerd. Ze passeren hierbij een grote steenbakkerij zoals je er verschillende vindt in deze regio. Op de achtergrond is JingPeng zichtbaar.
Op weg naar het hotel werden nog snel de QJ's 7038 en 7041 vereeuwigd toen die met een goederentrein naar Haoluku te Shidi passeerden. Helaas was het al aan het schemeren maar het was al bij al toch een gepast afscheid aan 6 dagen JingPeng. Hierna werd naar JingPeng gereden van waar uw webmaster in een "cabooze" mee reed naar Daban. Op het ritme van de lassen tussen de spoorstaven denderde hij zo sfeervol achteraan de goederentrein mee naar Daban terwijl boven hem een volle maan en een open sterrenhemel de omgeving schraal verlichtten. Een onvergetelijke ervaring...
° 27/08/04
Een dagje later werd een bezoek gebracht aan het depot van Daban waar altijd wel een aantal QJ's onderhouden worden. Hoewel de meeste foto's van dit bezoek in de rubriek "proefrit" werden ondergebracht worden toch ook in deze reportage enkele foto's in kleur getoond. Zo is op deze foto de QJ6778 zichtbaar terwijl de stoker druk bezig is het sierschild op de stuurpost te poetsen. Links toornt hoog een van de standbeelden van het depot: een steigerend paard daat mee de kracht van dit depot onderschrijft.
Aan het uiteinde van een van de onderhoudssporen staat de QJ6992 te wachten op een volgende inzet. Duidelijk zichtbaar op deze foto is dat deze Qian Jin pas uit revisie is teruggekeerd. Wat een subliem zicht, zo'n mooi in de verf blinkende mastodont!
Deze reis wordt afgerond met een foto van de QJ6905 en QJ6996 die samen met een trein naar Haoluku vertrekken vanuit Daban. Ze passeren daarbij het depot en uw oververmoeide maar intens genietende webmaster. De dag erna zou hij nog eventjes Yuanbaoshan passeren op weg naar huis maar aangezien daar niet veel soeps meer gefotografeerd werd, wordt deze reportage met deze foto beëindigd. 4 weken stoom in China, 4 bijzonder uitputtende weken maar vooral 4 weken van intens stoomplezier, een ervaring die levenslang bij zal blijven. Tot de volgende keer, machtige QianJin!
Index