van sublieme stoom naar pijnlijke droom

Na het succes van een eerste zomerreis in 2004 leek het vanzelfsprekend dit nog eens over te doen in 2005. Er waren immers nog een aantal spoorlijnen die uw webmaster wilde bezoeken, spoorlijnen die bij vorige China-reizen te ver uit de richting lagen of waarvoor een bezoek tot nu toe simpelweg geen tijd voor was geweest.Gepland was een hele rondrit door Centraal- en Zuid-China om dan per vliegtuig en per trein naar Noord-China te reizen voor een bezoek aan de JiTong-lijn. Het draaide echter anders uit... Ongeveer halfweg de reis maakte uw webmaster een zware val waarbij hij al van geluk mocht spreken dat hij het nog kan navertellen zonder er verlammingen aan over te houden. De enige foto's die toen nog gemaakt werden, waren van een iets serieuzer karakter, namelijk in een plaatselijk ziekenhuis te Ganshui. In plaats van een bezoek aan het door uw webmaster zo geliefde karstgebergte en de JiTong-lijn volgde nu een repatriëring naar België, gevolgd door enkele maanden revalidatie.

In plaats van stil te blijven staan bij de wat onverwachte wending gedurende deze vijfde China-reis is het wellicht leuker te kijken naar de positievere kant van deze reis: de bezoeken aan enkele, soms minder bekende, spoorlijnen. Zoals gebruikelijk vindt u de fotografische resultaten daarvan in deze reportage.

Afscheid van Dahuichang

Enkele weken voor u webmasters vertrek naar China was er al een eerste tegenslag: op de nieuwsgroep over stoom in China verscheen het bericht dat het smalspoorlijntje te Dahuichang gesloten was. Er zouden enkel nog opruimwerken plaatsvinden gedurende een zeer korte tijdspanne. Aangezien uw webmaster een dag in Beijing over had, waagde hij het er toch op en bracht hij een bezoek aan dit lijntje. Bovenaan aan de groeve kwam zijn schrik uit: hij was inderdaad te laat... Enkele op het spoor gelegde betonblokken verhinderden toegang tot de groeve en het spoor leek al vrij verroest. Dan maar te voet naar beneden langs dit korte lijntje. Aan de enige overweg waren de slagbomen al verdwenen, de loods was stevig vergrendeld. Net op het moment dat uw webmaster het helemaal wilde opgeven zag hij in de verte loc 01 rangeren met de bekende bakjeswagens. Zalig! Geniet dus mee van deze afscheidsfoto's van dit smalspoorlijntje aan de rand van Beijing.

13/07/05
De eerste actie was direct om de rillingen van te krijgen: loc 01 nam een volledige stam bakjes op sleeptouw maar slipte zonder ophouden. Op deze foto zie je net de machinist uitstappen om zand te strooien voor de kleine wieltjes van de stomer. Ondertussen slentert de loc zonder personeel aan boord verder aangezien tijdens de opruimwerken de machinist ook voor het stoken instond.
Zo'n 200m verder werd duidelijk wat de bedoeling was: de trein stopte en na een ruime pauze werden m.b.v. een bulldozer de bakjes gevuld met de o zo vertrouwde rotsblokken. De stomer heeft overigens last van schizofrenie met als echt nummer 01 en nummer 03 op de tender. Wellicht gebeurde de tenderwissel na een ongevalletje, gezien de botsschade die aan de cabine van de loc te zien was (zie vorige foto). Op de achtergrond zie je trouwens de locloods van dit spoorlijntje in zijn laatste levensdagen.
Ietsje later is de dienstdoende machinist zo vriendelijk de loods open te maken voor enkele foto's. Uw webmaster's aandacht ging vooral uit naar loc 02, die blijkbaar pas nog gereviseerd was. Dit is toch wel opmerkelijk voor een spoorlijn die vlak erna dicht ging. Zou de sluiting zo plots zijn opgelegd? We zien loc 02 hier naast loc 04 en loc 03 die al werkloos wachten op wat komen gaat...
Nogmaals een doorkijkje in de loods met dezelfs hoofdrolspelers als op de vorige foto. De laatste doet de deur dicht...
Ondertussen gaan buiten de rangeringen des doods verder... Na één trein te hebben beladen besluiten de wellicht gedemotiveerde arbeiders dat het wel weer genoeg is geweest voor die dag. En dat terwijl je vroeger elk kwartier een beladen trein kon zien voorbijrijden. De sluiting van dit lijntje hangt onmiskenbaar vast aan de olympische spelen van 2008 waarvoor enkele kilometers verder een aantal installaties werden opgetrokken.
Op het eind van de dienst worden uiteraard de assen nog gelost. Ondertussen lijkt de koppeling van de tender zijn tong uit te steken. Een verwijzing naar de sluiting van de lijn of naar het foutieve nummer op de tender zelf?
Na het werk is er uiteraard tijd voor thee. Terwijl loc 01 buiten wacht op een avondstookbeurt, is er binnen tijd voor een babbeltje. De machinist kan er gelukkig nog mee lachen ondanks alle pech voor het spoorlijntje.
Na de thee is er nog wat tijd voor enkele sfeeropnames zoals hier van de stoomfluit. De bedoeling van de machinist was nog eens goed te fluiten zodat uw webmaster dit kon filmen. Echter... Uit de stoomfluit kwam geen geluid buiten het gesis van een mengeling van ontsnappende stoom en water.
Voor een laatste keer werd ook de machinist zijn werkstek op de gevoelige plaat vastgelegd. Ook al gaat het om een erg klein type stoomlocomotief, de typische onderdelen als regulateur, moderator en rem zijn toch direct herkenbaar.
Alsof het voor eeuwig kan blijven duren, brandt het vuur gezellig door...
Als na een laatste stookbeurt het personeel de schoorsteen afdicht om het vuur kalm te houden, moet de rook een andere weg naar buiten zoeken. Dit gebeurt via de stuurpost die zo in een lokale mistbank terecht komt.
Dat was het dan... Weer een spoorlijn met stoom minder... Dahuichang had nooit de pretentie de mooiste spoorlijn ter wereld te zijn. Toch zullen veel mensen dit sympathieke spoorlijntje missen, het was dan ook het ideale dagje uit bij een pauze te Beijing. Hopelijk krijgt een van de locomotiefjes van dit kleine systeem toch nog een nieuwe toekomst in het spoorwegmuseum, enkele tientallen kilometers verder, om zo de herinnering aan dit kleintje onder de groten levendig te houden.

Nog meer smalspoorgeweld: Xingyang

Reeds meermaals had uw webmaster een bezoek aan de smalspoorlijn van XingYang gepland. Doordat het verkeer op dit lijntje echter heel onregelmatig is (na regen is verkeer onmogelijk), moest tijdens vorige reizen een bezoek aan Xingyang telkens geschrapt worden. Deze keer moest het echter lukken: de dagen voorafgaand aan het bezoek had de zon geschenen en daar kwam voorlopig geen verandering in. Op naar Xingyang dus! En jawel, het lange wachten werd eindelijk beloond met een veelvoud aan treinen. Op zo'n 11u werden maar liefst 8 treinparen waargenomen! Stof genoeg dus voor een fotoreportage.

14/07/05
De dag werd sfeervol geopend met een kort bezoek aan het vertrekpunt van de lijn te Xingyang. Hier stonden de locomotieven 07 en 207 onder stoom. Loc 07 wordt op de achtergrond bevoorraad terwijl loc 207 het eventjes voor bekeken houdt en na bewezen diensten zo dadelijk naar het depot zal rijden voor een welverdiende rust.
Loc 07 wil uiteraard best wel wat aandacht... En niet alleen van uw webmaster: het locpersoneel is de locomotief immers aan het voorbereiden voor de inzet die zo dadelijk zal beginnen.
Een uurtje later zien we loc 07 al met de eerste beladen trein terugkeren van de groeve naar de steenbakkerijen. Voorop de loc zien we een werknemer zitten om zand te strooien, mocht de loc beginnen te slippen. De trein rijdt hier door een van de vele ingravingen die de lijn rijk is.
Het bekendste fotopunt op dit lijntje is zonder meer deze boogbrug, ongeveer halfweg de lijn. Loc 07 weerspiegelt in het water als hij met een beladen trein naar de steenbakkerijen rijdt. De machinist en de stoker houden uw webmaster nauwlettend in de gaten die met volle teugen geniet van het geboden schouwspel.
Moeilijk fotografeerbaar maar al bij al toch wel sfeervol is deze diepe ingraving in de buurt van het eindpunt van de spoorlijn. Toch wel indrukwekkend, die verticale kleimuren, waar het kleine smalspoorlocje in grootte ver voor moet onderdoen.
Vlakbij het eindpunt doorkruist het spoorlijntje een uit geërodeerde vallei. In een schitterende omgeving zien we zo loc 07 van Xingyang naar de kleigroeve rijden. Nog een kleine kilometer en het eindpunt is bereikt.
Hetzelfde punt als de vorige foto, maar dan in de andere richting gezien. Nauwelijks 10 minuten na het maken van de vorige foto is loc 07 alweer met een beladen trein op weg naar de steenbakkerijen. Achter de bocht ligt de kleigroeve, daar waar de kleien wal links ophoudt.
Aan de groeve is het werken geblazen. Immers: op de tijd dat het stomertje een trein naar de steenbakkerijen brengt, moet een tweede trein beladen worden. Het laadspoor ligt hiertoe bergafwaarts zodat de wagens met zwaartekracht kunnen voortbewegen, het beladen van de wagens gebeurt met een lopende band, links zichtbaar op de foto. Bij het binnenkomen van een ledige trein, gesleept door loc 07, is men nog net de laatste lading op de trein links aan het leggen: een fiets die samen met zijn eigenaar blijkbaar sneller per spoor in Xingyang raakt. Of zou de eigenaar een verkoelend treinritje boven een fietstocht in de immense hitte verkiezen?
Na een ritje op de kleitrein te hebben meegemaakt en zijn broek te hebben afgekuist bevond uw webmaster zich weer te Xingyang waar de klei vliegensvlug werd gelost. Het duurde dan ook niet lang voor de trein zich weer in beweging zette naar de groeve. We zien loc 07 met zijn lege trein hier temidden van enkele steenbakkerijen.
Terwijl uw webmaster meer en meer uitgeput raakt door de warmte, rijden de kleitreinen lustig door. We zien hier een volgende beladen trein, net voor het binnenrijden van Xingyang. Ook hier zijn weer enkele steenbakkerijen zichtbaar. Je zou haast vergeten dat China het land van het beton is.
Na het omlopen duwt loc 07 zijn beladen trein het terrein van een van de steenbakkerijen op zodat de klei gelost kan worden. Rechts is nog net een deel van het stationnetje te Xingyang zichtbaar.
De Rupelstreek in het begin van de 20e eeuw? Neenee, Xingyang anno 2005! Het straatbeeld wordt gedomineerd door de vele bakstenen en steenbakkerijen die de hele westzijde van de stad in beslag nemen. Onvoorstelbaar waar al die miljoenen stenen naartoe gaan.

Pucheng - Baïshui

Zo af en toe worden er nog interessante nieuwe spoorlijnen met stoom ontdekt. Zo werd in 2004 de kolenspoorweg Pucheng-Baïshui ontdekt. Hoewel deze spoorlijn redelijk wat fotografisch potentieel bezit, gaan er niet zo heel veel fotografen op af. Wellicht zal dit de komende maanden veranderen aangezien men er nog QJ's in volle actie kan beleven, ook nadat de overbekende JiTong-spoorlijn verdieseld is. Op deze spoorlijn rijdt weliswaar ook één diesellocomotief maar er is toch nog voldoende actie voor de echte stoomliefhebber. Het personeel is er trouwens bijzonder vriendelijk: cabineritjes werden meermaals aangeboden gedurende het bezoek van uw webmaster.

Voor toeristen die met hun familie wel eens in China op vakantie willen trekken is deze spoorlijn overigens interessant gelegen aangezien ze slechts op 2 uur rijden vanaf het overbekende Xi'an met zijn Terracotta Warriors gelegen is. Uw webmaster hield het echter bij het pure stoomgeweld en dat werd gedurende twee dagen uitgebreid op de gevoelige plaat vastgelegd.

15/07/05
Toen uw webmaster aankwam aan deze spoorlijn werd al vrij vlot een eerste QJ gelokaliseerd, namelijk in het enige station langs de lijn dat nog mechanische seinen bezit: Pucheng Bei. De QJ6871 stond hier met een beladen kolentrein klaar om de laatste kilometers naar Pucheng CNR af te leggen. Dit duurde echter nog ruim een uur waardoor uw webmaster ruim de tijd had weer eens zo'n machtige QJ te bewonderen. Wat blijven dit toch imposante machines! Toen het eindelijk zo ver was, maakte uw webmaster dankbaar gebruik van de aanwezige mechanische seinen.
Natuurlijk was de directe treffer met een QJ beginnersgeluk... Al snel bleek dat de QJ na aankomst te Pucheng CNR los terug mocht naar Hanjing, waar het depot gevestigd is. We zien hier de QJ6978 dan ook bij het verlaten van Pucheng CNR terwijl op de achtergrond een diesel van de nationale spoorwegen klaar staat om de zojuist aangebrachte kolentrein af te voeren naar de elektriciteitscentrale in de buurt.
In het depot werd uw webmaster met open armen ontvangen. Zeker de werknemer van de pas gesloten werkplaats van Meijiaping die nu blijkbaar te Hanjing werkte was zeer verrast uw webmaster een jaar later weer terug te zien, nu op een andere lokatie. Van het ene kwam dan ook het andere en voor hij het wist was uw webmaster een QJ aan het stoken... Bij eerdere vruchteloze pogingen om deze "beesten" te stoken ging het telkens mis door de te lage vuurdeur, deze keer lukte het echter wel tot groot jolijt van het plaatselijke personeel.
Enkele uren van geduldig afwachten later was het dan eindelijk zo ver: de QJ6928 mocht hard zijn best doen toen hij te Xiangshigai uw webmaster passeerde. Zelfs met een lege trein is de helling hier een hele dobber voor de sterke QJ. En erg dat uw webmaster dat vond ;-)
Op blokafstand van de QJ6928 met zijn trein volgde nog een tweede lege trein, gesleept door de QJ7021. We zien hem hier bij aankomst te Hanjing, ter hoogte van het depot waar de QJ6429 en de QJ6871 uitrusten. Zelfs bij inrit van het station trekt de QJ7021 nog goed door om zijn trein op snelheid te houden. Een subliem schouwspel op een zonnige zomerdag!
Met een lading kolen op de tender die smeekt om zijn werk te mogen doen staat de QJ6429 tussen het depot en een dieselmotorwagen die door de plaatselijke "Dienst Baan" wordt benut.
Een beetje verder staat ook de QJ6871 rustig te wachten tot hij zijn kunsten mag tonen. Toch vreemd dat er zoveel locomotieven warm worden gehouden in dit depot: zelfs met de dieselloc buiten dienst volstonden 2 stomers om al het treinverkeer te verzekeren...
In de avondschemering rangeert de QJ7021 te Baïshui. Toen de machinist enkele seconden later tot bij uw webmaster reed en hem uitnodigde een rit naar een van de mijnen mee te maken twijfelde hij uiteraard geen seconde. Het feest werd helemaal compleet toen uw webmaster de loc mocht stoken en daarna zelfs de "beste plaats" kreeg aangeboden voor de terugrit naar Baïshui met een beladen trein. Toen we aankwamen te Baïshui en uw webmaster de trein geen enkele keer had laten doorslippen, moest dit wel beloond worden met een stevige slok Chinees bier uit een fles die de machinist blijkbaar op de loc verborgen hield :-)
16/07/05
De volgende dag begon met een minuut stilte voor de doden op deze begraafplaats. Heel typerend voor deze streek zijn deze torentjes, over het algemeen zie je voor graven immers een verticaal opstaande steen die nog niet eens zo gek veel afwijkt van de bij ons gangbare modellen.
Uiteraard loopt uw webmaster niet zomaar op een Chinese begraafplaats rond. Laat nu deze begraafplaats min of meer doormidden gesneden worden door een spoorlijn, dan zit er ineens al heel wat meer logica in dit vreemde bezoek. Zo zien we dan ook QJ6429 die met een lege kolentrein van Pucheng CNR naar Baïshui een aantal grafmonumenten passeert te Gaonian.
Wellicht het bekendste punt langs de spoorlijn is deze brug te Weinan die grotendeels uit betonnen elementen bestaat, maar waarvan één element toch een een klassiek vakwerken metalen brugdek is. De QJ6429 mag hard werken vanaf dit punt: hij is op weg van Baïshui naar Hanjing en rijdt nu aan de voet van een zware helling. Zijn snelheid zal dan ook al snel gevoelig afnemen, hetgeen een streling is voor het oor.
Afronden doen we in schoonheid te Nanqiaocun met de QJ6429 die in een sfeervol avondlicht over deze lange betonnen brug rijdt met een lege kolentrein van Hanjing naar Baïshui. De typische terrassen op de achtergrond maken het geheel compleet.

Hekou Nan - Liujiaxia

Dit is vast en zeker een spoorlijn die bij veel hobbyisten tot de verbeelding spreekt: ze voert immers langs de oevers van de Gele Rivier of "Huan He" en ligt deels in een zeer diepe geul van deze rivier, omgeven door rotsen en bergen. Toch zie je bijna nooit foto's van deze interessante spoorlijn. Het zou immers ook weer te mooi zijn als alles perfect was: er rijdt maar één trein per dag door het rivierdal en de rit in daglicht is dan nog met tender voor. Pas 's avonds, wanneer het doorgaans al te donker is, rijdt de trein met de neus aan de juiste kant van Hekou Nan terug naar Liujiaxia. Uw webmaster had nu de ultieme truc gevonden: in hartje zomer deze locatie bezoeken zodat het wel moest lukken om deze trein met neus voor in de vallei vast te leggen. Helaas speelden de weergoden niet mee: door een wel heel belabberd weertype mislukte dit hele plan en was het zelfs al een hele opgave om overdag schappelijke foto's te nemen.

17/07/05
Aan deze spoorlijn doen twee JS'en dienst. Terwijl de ene de dienst naar Hekou Nan mag verzekeren, is de andere verantwoordelijk voor de rangeringen rond Gucheng, een dorp vlakbij Liujiaxia, waar het depot van de lijn gelegen is. In het eerstgenoemde plaatsje zien we de JS8352 die ondertussen klaar is met het verzamelen van de goederenwagens die een uurtje later met de gemengde trein mee naar Hekou Nan mogen.
Ietsje later begint de voornaamste dienst van de lijn als de JS8223 met een bagagewagen en twee reizigersrijtuigen de korte afstand van Gucheng naar Liujiaxia aflegt. We zien hem hier naast de beroemde Gele Rivier.
Weer wat later is de JS8223 alweer op weg van Liujiaxia naar Hekou Nan. De rit van Liujiaxia tot Gucheng gebeurt in de samenstelling zoals op de foto hierboven. Te Gucheng worden echter ook de al gereedstaande goederenwagens in de trein gerangeerd. Zo zien we de JS8223 met zijn gemengde trein dan ook te Douchuan passeren aan de oevers van de Gele Rivier in een bijzonder spectaculaire omgeving.
18/07/05
Een dag later wordt uw webmaster op spektakel getrakteerd als de JS8352 plots begint te rangeren met een authentieke spoorkraan. In de reeks knappe treinsamenstellingen verdient deze compositie toch zeker een nominatie. Toch een beetje geluk ondanks het tegenvallende weer... Let ook even op de communistische rode ster boven de rookkastdeur.
Deze spoorkraan, de EDK50-223, werd van stal gehaald om een aantal tweedehands aangekochte dwarsliggers van een vrachtwagen te laden. Hoewel de kraan is uitgerust met een mooi klinkende dieselmotor, werd toch al snel overgeschakeld naar elektrische voeding op 380V wisselspanning.
Deze kraan doet u denken aan een model op uw modelbaan? Dat zou wel eens goed kunnen: ze is immers in 1959 gebouwd bij VEB Schwermaschinenbau te Leipzig in de toenmalige DDR. Gucheng is eigenlijk toch wel de laatste plaats waar je zo'n brok oerduitse spoorwegnostalgie verwacht, het genot was er echter niet minder om.
Na tijdens een plensbui door de technische ploeg van de kraan op watermeloen te zijn getrakteerd, bezocht uw webmaster ook het depot van Gucheng. In een van de twee loodsen stond de JS8226 in onderhoud. Rechts van de loc is een uitgenomen zuiger zichtbaar. Aan weerszijden (op de tafeltjes) zijn ook de gedemonteerde stoomschuiven duidelijk herkenbaar.
Ondertussen gaat het rangeren rond Gucheng verder. Zo mag de JS8352 onderandere deze authentieke goederenloods bedienen. In West-Europa is het gebruik van dit soort loodsen vandaag de dag praktisch volledig verdwenen, maar in Gucheng is ze duidelijk nog in gebruik.
Tweemaal per dag pendelt er ook een schooltrein tussen Gucheng en Liujiaxia. Ondanks het korte traject zijn er toch enkele leuke fotomotieven zoals de passage van de JS8352 met één wagen naast deze typische Chinese poort.
Na de terugkeer van de schooltrein wordt de JS8223 klaargemaakt voor de dienst naar Hekou Nan. Nadat het vuur is gekuist en de leidingen met een luid geruis werden gespuid, kan de locomotief naar het station van Gucheng rijden waar hij zijn wagens zal aanpikken. We zien hem hier bij het verlaten van het depot.
Ruim anderhalf uur later zien we dezelfde loc langs de Gele Rivier te Dachuan. Rechts is duidelijk te zien hoe smal deze gigantische rivier hier wordt. Het is pas twee uur 's namiddags maar het aanwezige licht is al bijna onvoldoende...
19/07/05
Als Kuifje ooit in Liujiaxia was geweest, zou Hergé er vast zo een truck bijgetekend hebben. Werkelijk weggereden uit een strip helpt hij de plaatselijk houthandel te bedienen.
Wedden dat de truck van de vorige foto ouder is dan de JS8352 die hier te Gucheng met de reizigerswagens voor de dienst naar Hekou Nan rangeert? De JS8352 werd immers pas in 1988 gebouwd te Datong en is dus nog maar een "tiener" bruisend van energie.
Te Liujiaxia vindt dagelijks een markt plaats waarvan de marktkramen zelfs dwars over het emplacement staan. Slechts seconden voordat een trein passeert maken de marktkramers het spoor vrij. Uw webmaster kwam maar net op tijd om deze foto te maken, waardoor er nog geen enkele Chinees de westerling gezien had die deze scène met de JS8352 kwam vastleggen en dus gelukkig het karakteristieke gestaar richting de camera vermeden werd.
Anderhalf uur na de tweede schooltrein is het de beurt aan de "grote" reizigerstrein. We zien de JS8223 hier met zijn karakteristieke sleep richting Liujiaxia rijden. Het dorp op de achtergrond is Gucheng.
In de reeks "vloeken met stoom" is dit een hoogtepunt: terwijl alles misliep om eens een stomer met neus voor naast de Gele Rivier te fotograferen, gebeurde bij deze foto het onvoorziene: terwijl de JS8223 de gemengde trein naar Hekou Nan sleepte, hing de JS8352 achteraan de trein met enkele ballastwagens. Blijkbaar zou er verderop de lijn worden gewerkt. Uiteraard stond uw webmaster zodanig dat enkel deze tender voor-opname kon worden gerealiseerd. Tot overmaat van ramp kon daarna de werktrein niet worden getraceerd waardoor hij de neus voor-opname hier definitief op zijn buik kon schrijven. Nu ja, zonder al die pech kon deze fotostek te Dachuan er best nog mee door...

Privémaatschappijen rond Yaojie

Relatief dichtbij de vorige spoorlijn ligen nog 2 privémaatschappijen: de Yaojie Railway en de Tiehejinchang Railway. Als buitenstaander zou je zeggen dat je één spoorlijn bezoekt aangezien de ene spoorlijn gewoon het verlengde is van de andere lijn. Het overgavestation is Yaojie en beide maatschapijen rijden met SY's. Tot welke maatschapij een SY behoort is makkelijk te herkennen aan de manier waarop ze georiënteerd zijn: voor beide maatschappijen geldt dat ze schoorsteen voor wegrijden uit Yaojie. Uw webmaster had maar anderhalve dag voor deze spoorlijnen en heeft zich eigenlijk vooral toegespitst op de eerste spoorlijn. De reden? Probeer maar eens een 6 kilometer lange met Alpinistische fotopunten bezaaide spoorlijn te fotograferen op één dag... Een tweede bezoek aan deze spoorlijnen staat dan ook alvast gepland, zowel om de spoorlijn door de bergen beter te fotograferen als om de tweede maatschappij eens rustig te bezoeken.

20/07/05
Hoewel het in Liujiaxia al niet zo'n schitterend weer was, kon het duidelijk nog erger, bij aankomst te Yaojie was het immers stevig aan het regenen. Als de SY3020 dan met zijn trein naar Heqiaoyi vertrekt, blijkt ineens dat dit rotweer ook positieve aspecten heeft: zwaar slippend bezorgt de SY3020 uw webmaster de rillingen op het lijf.
Aangezien het weer echt hard tegenvalt, maakt uw webmaster van de nood een deugd en bezoekt hij het depot te Yaojie. In dit depot worden de SY's van beide spoorwegmaatschappijen onderhouden zoals blijkt uit deze foto waarop de SY's 1321 en 0362, die in tegengestelde richting staan, te bewonderen zijn.
Tijd voor het hoofdprogramma! Op het moment dat het buiten terug ietwat is opgeklaard, staat in het station de SY0681 gereed met een trein naar Haishiwan. Snel wordt een taxi genomen om post te vatten aan de onwezenlijk mooie geul tussen Yaojie en Haishiwan. Enkele minuten later weergalmen de luide cilinderslagen doorheen de smalle vallei als de SY0681 passeert.
Een kilometer verder is de trein weer ingehaald en hoewel hij nog steeds door dezelfde vallei rijdt, is de omgeving hier toch wat anders doordat die vallei hier wat breder is. De SY0681 lijkt toch maar nietig ten opzichte van de gigantische bergen die hij passeert op weg naar Haishiwan.
Net voor Haishiwan steekt de SY0681 met zijn goederentrein de rivier over die hij zonet volgde. Op de achtergrond zijn ook nog twee bruggen zichtbaar voor de weg en de spoorlijn naar Xining.
Meteen na binnenkomst te Haishiwan neemt de SY0681 weer een trein aan met bestemming Yaojie. Aangezien er niet gekeerd kan worden te Haishiwan, rijdt de SY0681 nu tender voor. Zo zien we hem hier aan de voet van een van de vele indrukwekkende bergen langs deze lijn.
Uiteraard werd ook deze trein weer achtervolgd. Ietsje verder zien we de SY0681 de eerste tunnel van de lijn verlaten terwijl hij met zijn trein het huisje van de tunnelwachter passeert. Zou die tunnelwachter nu echt zo'n drukke job hebben?
Nauwelijks 500 meter verder had uw webmaster de trein nogmaals te stekken, nu bij het verlaten van de tweede en laatste tunnel. Hoewel de trein hier bergaf rolt en de machinist de regulateur dus al heeft gesloten, is de stoker nog goed aan het stoken. Een overbodige luxe is dit niet want na de zware beklimming zal de druk in de ketel wel tot een dieptepunt gezakt zijn.
En het feest gaat door... Buiten de tunnels zijn er ook nog eens twee galerijen, beschermingen boven het spoor om dat spoor te beschermen tegen vallende rotsblokken. Helemaal aan het einde van de smalle en oh zo fotogenieke geul zien we de SY0681 met zijn trein naar Yaojie nogmaals bij het verlaten van de tweede galerij.
De laatste kimometers tussen Haishiwan en Yaojie verlopen in eerder onaantrekkelijk landschap. Als uw webmaster dan voor de gesloten overweg komt te staan, is het tijd voor iets alternatiefs: een eerbetoon aan de vele chauffeurs met hun minibusjes die altijd weer klaarstaan voor een wilde treinachtervolging. Zonder hen zou het leven van de spoorwegliefhebber in China er helemaal anders uitzien.
Na met enkele machinisten samen noedels te hebben gegeten blijkt dat er ondertussen weer een trein op weg is naar Haishiwan. Uw webmaster was gelukkig wel nog op tijd voor de terugrit van Haishiwan naar Yaojie. Wederom is het de SY0681 die de nodige trekkracht mag leveren voor deze goederentrein.
Wat verder wordt nog eens dezelfde trein gefotografeerd bij het verlaten van de tweede tunnel. De losse rotsblokken bovenop de tunnel tonen duidelijk aan dat er regelmatig loskomende stukken naar beneden donderen van dit reeds ver geërodeerde gebergte.
21/07/05
Een dag later doet de zon verwoedde pogingen om door te breken op het moment dat de SY1103 een trein van Yaojie naar Haishiwan sleept. We zien hem hier aan de tunnelwachterswoning op het punt waar de machinist de moderateur afsluit om zich vervolgens de 5 kilometer tot in Haishiwan naar beneden te laten rollen.
Anderhalf uur later mag de SY1103 weer een tegentrein naar Yaojie slepen. Ondertussen is de zon volledig doorgebroken waardoor de vallei ineens een heel ander uitzicht krijgt. Het geheel van rivier, bergen en inzet van stoom maakt deze spoorlijn toch een pareltje voor de rechtgeaarde spoorwegliefhebber.
Omdat het zo mooi is... Nog eenmaal de SY1103 die met zijn goederentrein (met Caboose!) naar Yaojie rijdt. Deze spoorlijn smeekt gewoon om meer aandacht van uw webmaster...

De Datong Coal Railway

Een spoorlijn die redelijk wat trafiek kent maar toch niet in het middelpunt van de belangstelling staat is de Datong Coal Railway. De lijn is alleszins zeer fotogeniek, het enige nadeel is dat de klimmende treinen met tender voor rijden vanwege de zware rookontwikkeling in de tunnels tot 2047m lang. Toch is deze lijn een absolute aanrader voor liefhebbers van stoom midden in het oerwoud. Een bezoek van drie dagen aan deze spoorlijn had voldoende moeten zijn om ze redelijk in beeld te brengen, maar door uw webmasters' pijnlijke val tijdens slaapwandelen werd na twee dagen het fotografeergedeelte langs deze spoorlijn abrupt afgebroken. Nu kijkt hij hard uit naar een kans om deze spoorlijn opnieuw te bezoeken en opnieuw van de hard werkende SY's te genieten terwijl ze traag de helling naar Qinqihai overwinnen.

22/07/05
In Maliatun bevindt zich een van de steenkoolmijnen langs deze spoorlijn. Bij aankomst van uw webmaster was de SY1271 aan het rangeren met deze trein om een halfurtje later richting Ganshui te rijden, waar zich het CNR-station bevindt. Bijzonder leuk was wel de ontmoeting met een Chinese spoorwegliefhebber die maar niet kon geloven dat hij hier een westerling tegenkwam.
Ietsje later is de SY1271 klaar met rangeren en rijdt hij Maliatun buiten in de richting van Ganshui. Het landschap is hier werkelijk verbluffend en biedt schitterende fotomogelijkheden in combinatie met de stomers van de Datong Coal Railway.
Na een ritje met de motorwagen die als reizigerstrein dienst doet, kwam uw webmaster in Qinqihai uit, waar zich het depot van de lijn bevindt. Na de immer vriendelijke spoorlieden begroet te hebben, wandelde uw webmaster richting de SY1199 die zonet een verse portie steenkool kreeg. Nu wordt hij nog even gesmeerd alvorens een nieuwe dienst naar Ganshui aan te vangen.
Ietsje later is het zo ver en rijdt de SY1199 weer richting station. Het pakhuis rechts is een pareltje om mee in beeld te hebben. Het linkerspoor leidt naar Baiyan, waar de uiterste steenkoolmijn van dit systeem gelegen is.
In het station van Qinqihai is de SY1656 druk aan het rangeren met kolenwagens ter hoogte van de gelijknamige steenkoolmijn die het dorpsleven hier overheerst. Het witte gebouw dat uitsteekt boven de trein is het stationsgebouw dat naar aloude Chinese traditie uitblinkt in... lelijkheid.
23/07/05
Dankzij de reisverslagen van andere China-bezoekers wist uw webmaster dat hij in de buurt van Qinqihai enkele leuke fotopunten kon opzoeken. Na een zware wandeling aan de overkant van de vallei waarbij uw webmaster binnen enkele tellen al baadde in het zweet werd na een uur dit punt bereikt. Na anderhalf uur te zijn bekomen van de afgelegde wandeling werd de zware inspanning beloond toen de SY1199 met een lege kolentrein de bijzonder zware helling van Maliatun naar Qinqihai opbulderde. We zien hem hier op de brug net voor de tunnel die naar het station van Qinqihai leidt.
Ietsje later rijden twee SY's van Qinqihai naar Maliatun over dezelfde brug. De SY1271 gaat zo dadelijk rangeren te Maliatun, de SY1656 mag een tweede lege kolentrein naar Qinqihai slepen. De treinen van Ganshui naar Qinqhai zijn zelfs ledig te zwaar om in een stuk omhoog te worden gesleept. Vandaar dat ze dus gesplitst worden te Maliatun en dat er dus de nodige stoomactie is op het bijzonder interessante traject tot Qinqihai.
Drie kwartier later is het zover als de SY1656 met de tweede lege kolentrein de hele vallei doet opschrikken op het ritme van de zuigerslagen. Het is moeilijk te verwoorden hoe imposant de SY's klinken op een helling als deze. Het landschap op zich behoeft wellicht geen verder commentaar, dat is gewoon prachtig.
Na zijn ledige trein te hebben beladen aan de mijn te Qinqihai, mag de SY1199 hem direct weer naar Ganshui brengen. We zien hem hier bij het vertrek vanuit Qinqihai terwijl de SY1656 en de SY1197 wachten op een nieuwe inzet.
Dit was zo ongeveer het zicht dat uw webmaster had vanuit zijn raam in het hotel... Meermaals per nacht werd hij "opgeschrikt" van de hard werkende SY's die met hun lege kolentrein hard werkten terwijl ze over deze brug reden. In de namiddag van 23 juli maakte uw webmaster deze foto van de SY1199 die met zo'n lege trein aan de helling naar Maliatun begon. Het zou zijn laatste foto worden gedurende enkele maanden...
Index