JingPeng anders

Als je op het internet op zoek gaat naar foto's van de JingPeng-pas zal je worden overstelpt met de meest fantastische foto's van QJ's die hun zware treinen naar boven zeulen. In deze rubriek wordt via enkele foto's getracht diezelfde QJ's eens anders voor te stellen, hopelijk bevalt het u.Omdat de resultaten zo hard afwijken van de standaardfoto's getoond in de aparte reportages over stoom in China, werd er beslist om ze in deze aparte rubriek te bundelen.
Deze rubriek wordt geopend met een eerbetoon aan de echte helden van de JingPeng-pas: de machinisten en stokers die iedere keer opnieuw de lichamelijk zwaar belastende ritten over de pas uitvoerden. We zien zo'n machinist dromend uit de QJ6984 staren, terwijl die samen met de QJ6876 een trein van Haoluku naar Daban sleept op 23 augustus 2004. Zou de machinist beseffen dat nauwelijks enkele maanden later het era van de QJ's over zal zijn?
Onderweg naar een van de hoogste fotopunten op de pas kon uw webmaster het toch niet laten om dit doorkijkje te maken van een naar Daban rijdende trein, gesleept door de QJ7063 op 25 augustus 2004. Uw webmaster bevindt zich nog een eind boven level 3, de trein zelf rolt hier op level 1 naar beneden.
Op hetzelfde punt als de vorige foto werd een foto gemaakt van de QJ7041 en de QJ7038 die met vereende krachten een trein van Daban naar Haoluku sleepten en hier bijna het stationnetje van Liudigou bereikt hebben. Het was helemaal niet deze foto waar uw webmaster voor naar boven was geklauterd, maar het was zeker en vast de beste waar hij terug mee naar beneden is afgedaald.
Tijdens de afdaling na het maken van de vorige foto's werden nog de QJ7002 en de QJ6905 voor het nageslacht vastgelegd terwijl ze een keteltrein richting Haoluku sleuren in het laatste avondlicht. Tegen de tijd dat ze Shangdian bereiken zal de zon overal achter de horizon verdwenen zijn.
Zo'n 12u later, op 26 augustus 2004, begint een nieuwe fotografeerdag als de QJ7041 en de QJ7038 zich naar beneden laten rollen ter hoogte van Sandi. De aandachtige lezer merkt al dat dit dezelfde locomotieven zijn die een dag eerder naar Haoluku reden, wat 2 beelden terug getoond werd. De zon geeft het geheel een bijzonder krachtig tintje. Hoewel de trein serieus onderbelicht moest worden om deze foto te maken, speelt de zon toch goed mee door enkel de QJ's intens te belichten.
Enkele minuten geleden kruiste de voorgaande trein te Sandi de hier getoonde QJ6984 en de QJ6851 die samen een trein naar Haoluku brengen. We zien ze terwijl ze naar de zon lijken te rijden en ze met gebundelde krachten level 2 van de JingPeng-pas overwinnen. Onvergetelijk, de dagen dat stoom heerste op de pas...
Enkele uren later werd deze doorkijk gemaakt in het station van JingPeng. Het lijkt wel alsof we jaren teruggaan in de tijd als de QJ7063 plus QJ6876 (links) en de QJ6984 plus QJ6851 (rechts) met hun goederentreinen naar Haoluku worden verzorgd na de klim over "de pas" te hebben voltooid.
Op 31 december 2004 rijdt QJ7030 tunnel 5 bij Shidi binnen om er te Shangdian weer uit te komen. Deze foto kon worden gemaakt vanuit een van de zijgangetjes in de tunnel, een praktijk die in China volkomen legaal is. Uw webmaster was diep onder de indruk van deze ervaring, hij kan geen ander woord vinden dan "stoom-terreur" voor het gebulder dat hij hoorde toen de zuigers op een meter van hem voorbijraasden. Dank u JingPeng voor al die onvergetelijke momenten...
Index