Eind van de rit

In Daban werd gedurende 2004 een eerste grote kuis gehouden in de her en der op het depot verzamelde buiten dienst gestelde locomotieven. Toen op 27 augustus 2004 uw webmaster een bezoek bracht aan het depot, waren ook de slopers actief met het tot schroot verwerken van enkele QJ's die hij zelf nog aan het werk had gezien. Moet het gezegd dat dit een bijzonder trieste aanblik was?Toch werd getracht om ook deze tragedie in beeld te brengen, uiteraard niet met toeters en bellen, maar omdat ook sloop nu eenmaal bij de levensloop van een locomotief hoort. Uiteindelijk leidt dit toch ook weer tot het besef dat we nu al dankbaar mogen zijn dat de QJ's zo lang stand hebben gehouden op de JiTong-lijn.
Terwijl op de achtergrond een stoomketel met de was eraan opgehangen wacht op eventueel hergebruik, is op de voorgrond de slaapplaats van de slopers zichtbaar: 2 delen van windleiplaten, afgedekt met het nummerbord van de QJ6349. Een triest lot voor deze onderdelen van de eens zo machtige stomers...
Woorden schieten te kort om de gemoedstoestand van uw webmaster te beschrijven toen hij deze hoop verwrongen staal bijeen zag... Zo'n roemloos einde voor de eens zo machtige QJ's waarvan alleen de 6517 nog herkenbaar is. De herinnering en de foto's blijven...
Op deze foto zien we enkele ketels die voorlopig nog op hun onderstel staan en wachten om ervan te worden gescheiden waarna sloop van dat onderstel volgt. De ketels gaan hopelijk een betere toekomst tegemoet bij vervanging van weer andere exemplaren.
Ook de tenders moeten eraan geloven... De sloop van zo'n tender biedt ons de gelegenheid te bestuderen hoe de binnenkant ervan uitziet. We zien duidelijk de scheiding tussen de waterreservoirs en de kolenopslag. Ook duidelijk herkenbaar is de lange cilinder in het midden aan de kant van de cabine, waarin de haken om het vuur te reinigen werden bewaard. Ten slotte is ook de koker van de mechanische stoker zichtbaar, een hulpmiddel dat al lang niet meer in dienst was op de JiTong-lijn waar iedere kilo kolen via de schop de ketel in ging.
Nog een zicht op de restanten van de QJ6517 temidden van enkele andere onfortuinlijke soortgenoten. Wat een triest zicht...
Nooit zullen we de zware cilinderslagen van de hamerende QJ's te Reshuï vergeten, altijd zullen ze nazinderen in de hoofden van de duizenden stoomliefhebbers overal ter wereld die het geluk hadden "De Pas" in al zijn schoonheid te bezoeken. Bedankt JiTong, dat je zo lang mogelijk van stoom gebruik wilde maken... Bedankt JiTong, voor al dat moois dat je ons al die tijd te bieden had. Bedankt JiTong voor je eeuwige gastvrijheid als we weer eens op bezoek kwamen. Bedankt, JiTong, bedankt...
Index