Cockerill-gebulder in de Antwerpse haven

Toen in december 2004 de 5166 in de groene 1970 schildering de werkplaats van Antwerpen verliet, was het voor uw webmaster eindelijk zo ver: hij kon een groene 51'er in levende lijve aanschouwen. Deze locomotief werd immers bewaard door het NMBS-patrimonium en liefdevol onder handen genomen door de immer enthousiaste medewerkers in het Antwerpse. Schitterend werk, heren!

Na enkele voor het grote publiek onbekende ritjes, kreeg het TSP de kans op 25 juni 2005 een rit met deze locomotief en de 5941 van het TSP zelf te organiseren. De bestemming was de haven van Antwerpen, waar beide Cockerill's jaren hun kilometertjes gereden hebben.

Omdat uw webmaster zowel haven- als Cockerill-liefhebber is, bood hij aan deze rit mee te organiseren. Had hij opnieuw voor deze beslissing gestaan, had hij wellicht nog eens extra nagedacht: herstructureringen binnen de NMBS maakten de organisatie van deze rit een echt huzarenstuk. De zoektocht of een wissel nu van Infrabel of van B-cargo was is hier een treffend voorbeeld van. Zeker de vraag om met de twee vedetten en een aantal goederenwagens tot op de kaaien te rijden werd een organisatorische stunt: maar liefst zeven instanties moesten hun toelating geven. Uiteindelijk kostte het 5 volle werkdagen om van alle instanties de nodige toestemmingen te bekomen hetgeen uiteindelijk dan toch nog lukte dankzij een aantal mensen met het spoorweghart op de juiste plaats.

Een woord van dank is dan ook maar logisch. Deze dank gaat uit naar de mensen van de NMBS-holding, Infrabel, B-cargo alsook naar de mensen die de 5166 liefdevol onderhouden. Buiten het spoorse gebeuren moeten toch ook zeker de enthousiaste mensen van het Churchilldok en het Belgische leger bedankt worden voor de gulle medewerking die ze aan deze rit geleverd hebben. Tenslotte moeten ook zeker de TSP'ers worden bedankt die de contacten met het leger legden, die de noodzakelijke toelatingen om met 200 man op de kaaien te fotograferen vastkregen en die de gewenste goederenwagens bekwamen.

Bij wijze van samenvatting van een bewogen dag werd deze fotopagina samengesteld. Veel kijkgenot!
Aangezien er in Antwerpen nog vanalles voorbereid moest worden voor de aankomst van de TSP-trein uit Brussel maakte uw webmaster van de nood een deugd. Zo kon hij met enkele TSP-medewerkers voor deze rit de 5166 achtervolgen toen die zijn goederenwagens ging oppikken in bundel B1 in het gigantische vormingsstation van Antwerpen-Noord. We zien de 5166 hier bij de inrit van bundel B1 langs blok 10.
Enkele ogenblikken later staat de 5166 tegen de 8 goederenwagens die hij zou meenemen. "Zou", want de laatste 4 wagens zijn nu niet bepaald representatief voor een nostalgische goederentrein. Met wat overleg ter elfder ure (letterlijk!) konden gelukkig de 4 laatste wagens (waarvan er eentje zelfs met graffiti bekladderd was) op Antwerpen-Noord achterblijven. Uiteindelijk primeert de kwaliteit toch op de kwantiteit...
Dankzij de bijzonder behulpzame machinistenploeg wisten we exact waar de 5166 zich met haar trein bevond. Zo konden we deze opname maken van de 5166 die met zijn goederenwagens de diensthalte van de wagenwerkplaats passeert in een van de vele verbindingssporen tussen de bundels van het gigantische rangeerstation Antwerpen-Noord.
Een inval van het laatste moment: in vliegende vaart naar blok 9 crossen om vanaf het balkon een foto te maken van de 5166 met zijn goederentrein op weg naar spoorbundel Far West. Toen we uit de lift gestormd kwamen, wees het personeel ons al de weg naar het balkon. Ze hadden duidelijk al in de gaten waarvoor we kwamen. Door het gesloten raam (wegens tijdsgebrek) werd nog net deze foto gemaakt. De machinist van de 5166 deed verwoede pogingen om ons te vinden, totdat hij in de hoogte keek en breed glimlachend aangaf dat hij ons gelokaliseerd had :-)
Nu werd het pas echt interessant aangezien vanaf blok 6 de 5166 niet meer onder "de wasdraad" zou rijden. Dit moesten we uiteraard ten volle benutten en zo werd de 5166 dan ook net voorbij blok 6 gefotografeerd. Rechts is parallel met het spoor de befaamde Noorderlaan te zien.
Met dank aan de machinist van de 5166 konden we nog een keer zijn trein inhalen. Nog enkele meters en de sectie Far West is bereikt. Dit blijft uiteindelijk toch een heerlijke naam voor een van de oudere goederenbundels in de haven...
Net voordat de 5941 met de trein uit Brussel arriveert, wordt nog snel dit statieportret gemaakt van de 5166 met zijn goederenwagens. De enthousiaste ploeg van Antwerpen-Noord heeft een schitterend resultaat geleverd met de restauratie van deze loc. Een echt pronkstuk is het nu in de museumcollectie van de NMBS.
Na het nodige overleg met het plaatselijke personeel kon de 5166 zijn goederentrein opduwen tot aan de zuidkant van het derde havendok. De zon werkte helaas niet echt mee maar dat kon de pret niet drukken.
Nog één fotootje om het af te leren... Als de 5166 met zijn goederentrein terugrijdt naar de bundel Far West, wordt nog even gestopt om deze opname te maken van de Cockerill temidden van de havenkranen. Dat zie je ook niet iedere dag ;-)
Ietsje later bevinden we ons langs het Straatsburgdok, op de industrielijn naar Merksem. Met de zon in de rug werd deze foto gemaakt van de 5166 met zijn goederenwagens in de hoofdrol.
De rit van de aansluiting Merksem naar Wilmarsdonk verliep wat moeizaam maar we bevinden ons dan ook in de haven... Na de aankomst in de sectie Wilmarsdonk reden de 5941 en de 5166 met zijn goederenwagens naar de zuidkant van het Churchilldok waar ze parallel werden geplaatst met de "Patricia Delmas", een ware zeebonk die op de achtergrond werd beladen. Een parallel van twee Cockerill's temidden van Straddle Carriers en portiekkranen, enkel en alleen dankzij de goede wil van een hoop mensen met het hart op de goede plaats. Bedankt jongens voor jullie inzet!
De 5166 begint te twijfelen aan zijn zelfvertrouwen en dus verdient hij dringend wat extra aandacht. Door hem wat naar voren te laten rijden kon deze foto gemaakt worden waarbij toch opvalt hoe gigantisch zo'n zeeschip eigenlijk wel is... Stel je voor dat we dat moesten opknappen te Schaarbeek...
Omdat we moesten wachten totdat het bijzonder behulpzame havenpersoneel een Gottwald-kraan van maar liefst 120 ton kon verplaatsen, hebben we nog een extra fotostop ingelast. Indrukwekkend... Zo'n zicht van deze stoere Cockerill's op de kade.
bijschriften">Ondertussen is de Gottwald-kraan verzet en kunnen de 5166 en de 5941 wat verder doorrijden. Ze bevinden zich nu naast de Patricia Delmas, aan de naam te zien een zusterschip van haar collega ietsje terug aan dezelfde kade. Na deze laatste foto konden we terugwandelen naar Wilmarsdonk, van waaruit het naar de noordkant van de haven zou gaan.
Na wat oponthoud omdat enkele zeeschepen moesten passeren was het onze beurt om de Lillobrug over te steken. Dit is een van de mooiste, maar ook een van de lastigste bruggen om te fotograferen in de Antwerpse haven. Met wat goodwill van de brugwachter ("Teejk it iejsie Joe met aaven boewet, d'er stot nen trein mè treinzoeten oep mèn bruug") konden we eerst de 5166 met zijn goederenwagens en daarna de 5941 met L-rijtuigen op de foto zetten. Een reizigerstrein op deze plek is misschien historisch niet verantwoord, maar 't blijft een leuk zicht :-)
Enkele honderden meters verder bevindt zich de "Witte Molen", één van de laatste restanten van het dorpje Lillo dat werd opgeslorpt door de haven. Uiteraard konden we hier niet zomaar voorbijrijden en dus werd ook hier de trein in tweeën geknipt om zo beide samenstellingen naast de molen te fotograferen. De 5941 met L-rijtuigen geeft de indruk of het nooit anders is geweest...
Lange wachttijden zijn helaas dagelijkse kost voor wie de haven kent. Zo ook voor onze trein, geblokkeerd voor de bruggen over de Berendrecht- en de Zandvlietsluis. Pas na veel getelefoneer met de sluiswachter kwam het sein in de stand veilig en konden we onze ronde naar het rangeerstation Antwerpen-Noord vervolledigen. Ondertussen hadden de enthousiaste NMBS'ers die de rit begeleidden enkele verrassingen voor ons voorbereid. Buiten een parade van 77'ers werd ook deze leuke parallel uitgevoerd waarop maar liefst 3 museumloc's te zien zijn (wie herkent de derde?).
De dag werd afgerond te Kapellen. Na enkele chaotische ogenblikken kon iedereen zijn foto van de 5941 naast de V36 van het Belgische leger nemen. Deze V36 werd, oh ironie, ooit gebouwd door de nazi's om tegen de geallieerden te worden gebruikt. Het Belgische leger zet hem nu nog sporadisch in voor legertransporten tussen Kapellen en Brasschaat.
Toen de 5941 met zijn L-rijtuigen weer naar Brussel vertrokken was, bleven een aantal reizigers in Kapellen achter om van daar naar huis te rijden. Zo ook uw webmaster, die handig van deze gelegenheid gebruik maakte om nog even een statieportret van de mooie V36 te maken. Het geluid van deze locomotief is werkelijk fenomenaal. Da's nog eens spoorwegnostalgie!
Ondertussen is ook de 5166, die in Kapellen van de trein werd afgekoppeld, langszij gereden zodat nog snel deze laatste foto gemaakt kon worden. Veelbeduidend claxoneerde de 5166: 't is tijd om naar huis te gaan. Nog eens bedankt aan alle mensen die hebben meegeholpen aan de organisatie van deze moeilijke rit. Wat uw webmaster betreft: "tot ziens!"
Index