Bezoek aan de Luikse staalindustrie

Op 21 oktober 2006 vond een rit plaats met een thema waarvan uw webmaster al lang droomde: de GTF (Groupement belge pour la promotion et l'exploitation touristique du Transport Ferroviaire) organiseerde op deze dag immers een bezoek aan de Cockerill-hoogoven van Ougrée. Daar waar ooit het staal van onze stoere 51'ers gegoten werd, kon uw webmaster nu eindelijk een Belgische hoogoven van dichtbij bewonderen. De verwachtingen waren dan ook hooggespannen...Hoewel we de hoogoven van dichtbij gezien hebben, heeft uw webmaster toch een kater overgehouden aan dit bezoek. Dit kwam grotendeels doordat doorheen de hele dag een sfeer hing van "het zit er wel in, maar het komt er niet uit". Het is niet leuk vast te stellen dat aanvankelijk goede ideeën voor fotostops volledig de mist ingaan doordat de reisleiding niet het initiatief neemt de groep bijeen te houden of door veel te dicht op de trein te blijven plakken (zogenaamde "bufferfotografie"). Uw webmaster is achteraf toch tevreden dat hij aan deze rit heeft deelgenomen door de wellicht unieke kans om de hoogoven van Ougrée in werking te zien. Ondanks de tegenslag bij de fotografische resultaten heeft uw webmaster respect voor het werk dat de organisatoren van deze rit hebben verricht om de staalfabriek van Cockerill te kunnen bezoeken. Voor deze kans wil hij hen ondanks alle gepruts ter plekke dan ook van harte bedanken.

Voor het bezoek aan de Cockerill-staalfabriek huurde de GTF de 4605 van het TSP. Voor het programma de rest van de dag werd gebruik gemaakt van de diensten van de SCM die met haar 4403 gouden diensten bewees.
De dag begint leuk te Seraing, waar privéloc 104 vanop afstand bediend wordt om zo te assisteren bij het beladen van deze cokestrein. Volgens onze info worden die cokes vervolgens naar Dunkerque in Frankrijk getransporteerd. De onderstopper (onderhoudsmachine) rechts in beeld is eigendom van de staalgigant. Dit geeft wellicht een idee van de vele kilometers spoor die dit complex rijk is.
Deze locomotief verdient best nog wel wat extra aandacht: haar symmetrische uiterlijke is echt een streling voor het oog... Verder valt ook op de de locomotief eigenlijk relatief hoog op haar draaistellen staat, al bij al doen de wielen zo erg klein aan.
Enkele meters verderop staat locomotief 82 aan een soortgenoot zonder stuurpost gekoppeld, een zogenaamde "koe-en-kalf"-formatie. Deze locomotieven staan hier afgesteld, wellicht wachtend op hun volgende inzet als assistenten bij het beladingsproces van cokestreinen. Het waarschuwingsbord links maakt argeloze voorbijgangers attent op het gevaar van de plots voortbewegende cokeswagens een beetje verderop.
Na het interessante bezoek aan de cokesoverslag rijden we met onze 4605 verder naar de eigenlijke cokesfabriek, enkele honderden meters verderop. Hoewel het historisch natuurlijk niet verantwoord op deze plek een 4605 te fotograferen, is het toch een kleurrijk zicht om op deze plek de roodgele motorwagen tussen de grauwe industrie te fotograferen.
Omdat het zo mooi is wordt de 4605 ook nog vanuit een andere hoek aan de cokesfabriek op de foto gezet. Links assisteert een honderdtonskraan bij het onderhoud aan deze installaties. Ze heft hier net een grote gaspijp diep uit het binnenste van deze indrukwekkende installatie.
Aan deze privébrug over de NMBS-lijn 125A houdt de 4605 halt om te poseren met de schitterende "gasmeter" (= gasreservoir) op de achtergrond. De organisatie had 10 minuten uitgetrokken voor deze fotostop, hoewel iedereen zijn foto had na 3 minuten. Dan denk je "ze zullen wachten op de zon", maar nee hoor... Net toen eindelijk de zon doorbrak, besliste die leiding om in te stappen, "het was immers tijd". Woorden schieten hier te kort :-((( Het is nu ook niet slecht, maar zonder overdrijven had het met die luttele seconden extra zoveel beter kunnen zijn :-(
Naast enkele magazijnen te Ougrée vinden we de restanten van drie Cockerill-privélocjes van het NMBS-type 91. Deze locotractoren zijn echt wel tot de laatste component kaalgeplukt. Veel valt er echt niet meer aan te slopen...
Hier is hij dan: de fameuze hoogoven van Cockerill-Ougrée... Waar ooit de tonnen staal benodigd voor de constructie van fantastische dieselreeksen als onze 51, 59 en 60 de revue passeerden, hangt nu een droevige sfeer van de nakende sluiting... Jammergenoeg kregen we tenauwernood tijd om deze foto te maken: de reisleiding was immers vergeten dat we voor een dergelijk bezoek veiligheidskleding aan moesten hebben zodat we binnen de minuut vriendelijk doch dringend werden verzocht deze omgeving te verlaten :-(
Door het gepruts bij de hoogoven zelf, waarbij we dus in aanvaring kwamen met de veiligheidsdiensten van Cockerill, wordt het allemaal alleen nog erger wat de fotomogelijheden betreft. Met veel discussies tot gevolg kan uw webmaster toch nog deze wel "bijzonder gevaarlijke" foto maken van loc 106 die een aantal torpedowagens naar de hoogoven dirigeert. Met wat burgerlijke ongehoorzaamheid heeft hij zo toch als bijna enige reiziger een foto van een échte trein aan de hoogovens, uiteindelijk dé foto waar hij voor gekomen is. Je moet er wat voor over hebben blijkbaar...
Enkele ogenblikken later kan nog deze tweede foto gemaakt worden van loc 106 nadat hij zijn wagens heeft afgezet aan de hoogoven. De persoon op de voetplank verricht zowel de besturing van de locomotief als het rangeerwerk. Eenmansbediening dus, van efficiëntie gesproken.
Na het bijzonder ontgoochelende bezoek aan de hoogoven, wordt de reis verder gezet en kan tenminste de 4605 nog enkele keren leuk gefotografeerd worden. Zo kan deze foto gemaakt worden van de sympathieke motorwagen voor een grote cokestransportband.
Vanuit een andere invalshoek krijg je dit zicht op de 4605 voor de hoogoven. Zou u het geloven dat dit oogpunt door uw webmaster werd geopperd? De reisleiding had zelfs niet door dat vanop deze plek eindelijk de 4605 samen met de hoogoven gefotografeerd kon worden...
Voor het tweede deel van het programma stappen we over op de 4403 van het SCM (Stoom Centrum Maldegem). We rijden eerst naar de haven van Rénory waar de 4403 mag poseren aan de oevers van de Maas. We zien de motorwagen hier met enkele havenkranen, de maasbrug van lijn 36A en de hoogoven van Ougrée op de achtergrond.
Met de hulp van de immer vriendelijke mensen van het SCM kunnen nu iets betere opnames verwezenlijkt worden doordat ze mee wat initiatief nemen om er toch maar het beste van te maken. Zo kan tijdens een korte opklaring deze opname worden gerealiseerd van de 4403 onder de maasbrug van lijn 36A doordat de machinist de motorwagen snel naar de juiste plek dirigeert.
Afronden doen we met deze klassieker waarbij we vanop het kerkhof van Tilleur kijken naar de 4403 op deze fantastische brug over de vallei. Deze fotostop wordt voorwaar zelfs goed uitgevoerd door de organisatoren van deze rit. Zo ronden we deze rit toch nog met een positieve noot af...
Index