Het depot van St. Ghislain

Na een bezoek aan de toen nog niet geëlektrificeerde spoorlijn van St.Ghislain naar Quiévrain op 15 april 1992 besliste uw webmaster ook eventjes langs het depot van St.Ghislain te wandelen. Het internet was een begrip waar hij nog nooit van had gehoord. Zijn info (o.a. een wegbeschrijving naar het depot) haalde hij uit het jaarlijkse overzicht met alle dienstdoende locomotieven dat door de Limburgse Stoomtrein Vereniging werd opgesteld. Het was dan ook een bijzonder aangename verrassing om onverwacht zoveel groene 62'ers bijeen te treffen. In het eerder vermelde jaaroverzicht stonden immers wel de locomotiefnummers vermeld, maar niet de kleurstelling.

Na eventjes bij de koerdienst toestemming te hebben gevraagd (een formaliteit: "faites attention à ne pas ne pas tomber dans une fosse"), kon uw webmaster aan zijn wandeling beginnen. Wandelt u mee?

Tot hun buitendienststelling in 1995 waren ze nog overal te zien: de klassieke stellen van de reeks AM54. De 065 zou echter in 1993 al buiten dienst gesteld worden... Twee jaar daarvoor, was hier nog niets van te merken en staat het stel rustig op haar volgende inzet te wachten voor de werkplaats te St.Ghislain. Uw webmaster zal nooit het karakteristieke geratel vergeten dat deze stellen maakten bij het in- en uitschakelen van de tractie.
Wat verderop staan ook de .6320 en de nog groengele 6258 te wachten op nieuwe taken. Lang zal dit echter niet duren: terwijl uw webmaster verder wandelt op het depotterrein, vertrekken ze plots richting de vorming die anno 1991 nog gewoon in dienst is.
Ook in 1991 was een groengele 62 al iets bijzonders. De 6258 wordt dus ook nog eens apart gefotografeerd. Aan de zijkant van de loc zijn de tractielampen uit het begin van het dieseltijdperk weggehaald en voorlopig vervangen door ronde afdichtingsplaatjes. De loc beschikt overigens wel nog over haar originele frontruiten en constructeursplaten.
Voor de werkplaats staan de 6262 en de 8212. Op de neus van de 6262 komt de oorspronkelijke trapeziumschildering terug te voorschijn. Deze loc kan dringend een schilderbeurt gebruiken, maar dit duurt nog eventjes. Op 3 mei 1993 zal ze Salzinnes verlaten in haar nieuwe geelgroene jasje, waarmee ze tot op heden dienst doet, zij het dan met werktreinen bij Infrabel.
In de werkplaats zelf vinden we naast de 8221 ook een aantal locotractoren. Op het spoor naast de 8221 zien we de 9128. Op het spoor daarnaast staan van voor naar achter de 9113, de 9120 en de 9137. Recht achter de 8221 zien we de 9117 die op de volgende foto de hoofdrol speelt. Uw webmaster blijft trouwens met de vraag achter waarom er in deze werkplaats (links op de foto) een kleine garagebox stond. Iemand suggesties?
Terwijl de 9117 (en een onbekend exemplaar rechts ervan) motoronderhoud krijgen, hangt de 8230 hoog in de bokken tot haar assen zijn afgedraaid. Onvoorstelbaar hoe actief deze werkplaats nog was in het begin van de jaren '90... De mijnen in de Borinage waren uiteindelijk toch al een tijdje dicht, wat zonder twijfel een grote impact heeft gehad op het spoorvervoer in de regio.
Ondertussen zijn buiten de .6320 en de 6258 vertrokken en hebben ze plaatsgemaakt voor twee andere zusjes. Ook nu betreft het weer twee exemplaren in de groengele en de geelgroene schildering: de .6273 en de 6266. De .6273 heeft overigens nooit in het geel gereden: ze is in 2003 buiten dienst gesteld en werd uiteindelijk in 2012 gesloopt. Duidelijk te zien is dat het front van deze loc is bijgewerkt: de gele band neigt hier duidelijk meer naar oranje. In feite werden beide kleuren voor de zichtbaarheidsstrepen gebruikt naargelang de werkplaats. Dat beide kleuren op één locomotief verschenen is volgens uw webmaster redelijk uniek. Overigens heeft hij een uitgesproken voorkeur voor de kleur die op de neus werd toegepast :-)
Terwijl uw webmaster via het dienstpad terug naar het station wandelt, arriveren de 212.044 (6244) en de 6286 met een goederentrein uit Tertre. De 212.044 werd door het TSP terug in haar originele livrei geschilderd in een periode dat die vereniging nog aandacht besteedde aan verrassende fotoritten.
Wat later worden de beide 62'ers losgekoppeld van hun trein en passeren ze de al lang verdwenen rangeerheuvel van St.Ghislain. Uw webmaster was in 1991 nog maar pas aan het fotograferen. Vandaag de dag zou hij uiteraard 's morgens naar de koerdienst zijn gereden om te vragen waar de groengele loc's uithingen. Dan zou hij de kans gehad om deze loc aan de mechanische seinen van Tertre te fotograferen. Ach, al bij al is hij toch tevreden dat hij deze locomotief nog in deze prachtige schildering heeft gefotografeerd.
Index