Destination unknown

Toen op 14 juni 2003 de laatste 51'er buiten dienst ging, was het nog een groot vraagteken wat er met de overblijvende loc's van deze reeks zou gebeuren. Ondertussen zijn er gelukkig al een aantal loc's aan Italië verkocht en werden er op een aantal andere loc's opties genomen. Veel van de overblijvende loc's stonden tot midden 2004 in Antwerpen te wachten op een betere toekomst. Omdat men echter kampte met een serieus plaatsgebrek in het Antwerpse werden in drie fasen de Antwerpse 51'ers naar Montzen overgebracht. Daar was immers door het afnemend belang van het vormingsstation ruim voldoende plaats voor handen om deze loc's te stallen in afwachting van... Deze transporten vonden plaats op 7, 21 en 24 juni. Ze werden verzekerd door de 201.010 en de 204.004, beiden museumdiesels van de NMBS met als stelplaats Antwerpen-Noord.Op 7 juni waren de 5177, 5143, 5158, 5136, 5141, 5181, 5102, 5146, 5186, 5132, 5168, 5173, 5110 en 5103 aan de beurt. Op 21 juni volgden de 5101, 5167, 5185, 5170, 5138, 5125, 5152, 5178, 5154 en 5105. Op 24 juni volgden de 5156, 5157, 5164, 5162, 5172, 5180, 6271, 6298 (juist ja, er gingen ook 2 62'ers mee die dag) en 5174 naar Montzen. Uw webmaster achtervolgde de eerste twee transporten, de foto's daarvan vindt u in deze rubriek terug.
° 07/06/04
Op 7 juni had uw webmaster vrij van 10u15 tot 13u. Dit moest net volstaan om het slooptransport te fotograferen in de buurt van Hasselt. Na telefonisch contact met enkele collega-hobbyisten bleek het transport een vertraging van zo'n 20 minuten te hebben waardoor hij te Zelem bij Diest al een eerste foto kon maken. Helaas stond de zon vrij hard op kop maar daar viel weinig aan te veranderen...
Tijd voor een ouderwetse achtervolging... Met de hulp van een zeer gedienstige lijnregelaar die perfect wist te zeggen waar het transport zich bevond, kon uw webmaster dit transport een tweede keer in Beverst nabij Bilzen fotograferen.
Dan was het weer achtervolgen geblazen om tenslotte in Wonk terecht te komen. Uw webmaster had uitgerekend dat hij ten laatste rond 12u moest vertrekken om op tijd terug in Haacht te arriveren. Op het laatste nippertje werd het toch nog spannend: door de treindienst op enkel spoor moest eerst een andere trein het spoor vrijmaken. Na de doorkomst van dit transport zette uw webmaster een race tegen de klok in - die hij uiteindelijk ook gewonnen heeft - richting Haacht.
° 21/06/04
Enkele weken later was het de beurt aan de twee andere transporten. Het eerste daarvan werd door twee Kempische spoorwegliefhebbers opgewacht te Booischot. Een plaatselijke bejaarde vermoedde waarschijnlijk een terroristische aanslag want hij had niets beters te doen dan de politie op ons af te sturen. Toen de beambte in kwestie begreep wat de bedoeling was moest hij eens goed lachen en reed hij vlug door, de oude man starend achter zijn raam achterlatend :-)
Waar tijdens het eerste transport het achtervolgen vanzelf ging, was dat bij het tweede transport wel even anders. Pas te Sint Martens-Voeren hadden we de trein weer ingehaald. Het resultaat was echter zeer lonend: ruim vijf minuten hoorden we het gereutel van de 201.010 toenemen om pas de laatste meters te worden aangevuld door het karakteristieke gejank van de 204.004. Wat een schitterende doorkomst op een schitterend fotopunt!
Vier van uw webmasters favoriete Europese dieselreeksen op één foto! We herkennen immers de 201.010, de 204.004, de 241 801-0 en in de verte de 5101. Enkel de in Roemenië gebouwde maar in Polen o zo mooi rondrijdende St43 en een onvervalste Sergej (of was het Gagarin, of nee Taïga-trommel) ontbreken nog. Volgende keer beter?
Index