Laatste 62'ers met goederen naar Clabecq

Slechts een jaar na de 51'ers was het in 2004 aan de 62'ers om het veld te ruimen... Voor veel loc's was er weliswaar nog een tweede toekomst weggelegd als hulpje bij spoorwerken, maar als trekkracht van goederentreinen was het op 11 december 2004 over en uit. Ah, we leven in België zegt u? Inderdaad, dus reden ook na deze grauwe winterdag soms nog goederentreinen met 62'ers. Deze onvoorspelbare inzet ging nog door tot in de lente van 2006, hoewel de 62'ers toen telkens bij Infrabel ingehuurd moesten worden bij loctekorten. Officieel blijft 11 december 2004 dus het einde bij de 62'ers van directie treinen en zo een einde verdient een gepast afscheid.Voor een gepast afscheid is het personeel van het depot te Monceau altijd wel te vinden. Zo kon het worden geregeld dat de 6254 en de 6221 nog eens werden volgetankt om ze nog één keer met een goederentrein op pad te sturen. De plaats van het gebeuren was (hoe kan het ook anders) Clabecq, waar ruim twee jaar eerder ook al afscheid werd genomen van de Charleroise 51'ers. Graag wenst uw webmaster de hobbyisten te bedanken die achter deze stemmige afscheidsplechtigheid zaten, dankzij hen was hij immers op de hoogte van deze gelegenheid en kon hij erbij zijn om mee het spoedig heengaan van weer een spoorwegdierbare te gedenken...
Te Clabecq zijn er duidelijk al wel van meerdere zaken afscheid genomen, getuige deze brug waaronder ooit één van de vele aansluitingen naar de Forges de Clabecq lag. Ondertussen staan de .6221 en de .6254 al met hun goederentrein in de rangeerbundel, te wachten op het begin van hun grote défilé.
De nu vervallen installaties van de "Forges de Clabecq" maken duidelijk dat er hier ooit veel meer activiteit was. Ze bevinden zich aan weerszijden van het kanaal Brussel-Charleroi, waardoor er natuurlijk een spoorbrug noodzakelijk was om het hele bedrijf te kunnen bedienen. We zien de voor de gelegenheid gedecoreerde .6254 en .6221 op deze spoorbrug poseren op weg naar de walserij, waar ze een aantal goederenwagens gaan ophalen.
Op de terugweg van de walserij naar het station moeten de 62'ers enkel voor de nodige remkracht zorgen. Duidelijk zichtbaar op de foto is immers dat het spoor hier fel bergaf loopt. We zien de trein hier aan het inrijseintje van het NMBS-station.
Als iets later een met staalplaten beladen trein naar een van de aansluitingen geduwd wordt, mogen de .6221 en de .6254 het beste van zichzelf geven. Zelfs met de zandstrooiers in werking krijgen de loc's hun trein maar net in beweging. Hoog tijd voor een wat alternatieve foto om deze sfeer zoveel mogelijk in beeld te brengen.
De .6254 en de .6221 blijven nog even zwoegen met hun staaltrein. Ze passeren daarbij de hoogoven en het seinhuis maar hebben geen tijd voor sightseeing tijdens het zware werk. Het sein rechts heeft als bijzonderheid dat het bevestigd is aan het bordes van een vroegere kandelaar.
Dankzij de zware last verloopt deze treinbeweging erg traag en kan uw webmaster nog snel deze foto maken van de hard werkende 62'ers tussen hoogoven en seinhuis. Het seinhuis rechts wordt zestig jaar na de feiten nog altijd geflankeerd door een bunker waar het personeel kon schuilen tijdens W.O.II.
Na het afkoppelen van de goederenwagens poseren de 6221 en de 6254 "natuurlijk" nog even voor de standaardopname met de hoogoven. De letters "LNC", voor de gelegenheid aangebracht, is de telegrafische afkorting van de stelplaats Monceau. De N en de C komen uiteraard van moNCeau. De eerste letter bij telegrafische afkortingen slaat op de spoorwegmaatschappij die de eerste spoorlijn door het bewuste station aanlegde. Bij Monceau was dit een kleinere maatschappij en die kregen wel eens een L toebedeeld.
Uiteraard wordt ook nog even deze clichéfoto gemaakt... Helaas is niet alleen de foto cliché, maar ook het weer dat perfect voldoet aan de term "grauw herfstweer"... Het geëlektrificeerde spoor links is het uiterste restant van de vroegere lijn 106 Lembeek - Ecaussinnes, een lijn die midden jaren '80 werd beperkt tot Clabecq. Op dit spoor vindt vandaag de dag enkel nog een zeldzame rangering met elektrisch materieel plaats.
Met dank aan het immer sympathieke stationspersoneel te Clabecq kunnen nog enkele extra fotostops geregeld worden. Zo zien we hier de .6221 onder de oude transportband voor de cokes doorrijden. Deze transportband was overigens al sinds buiten dienst sinds het buiten dienst stellen van de hoogoven op 31 december 2001. De stilte die sinds toen op de site heerst is trouwens oorverdovend confronterend voor iedereen wie de hoogoven nog in werking gekend heeft...
Nadat de .6221 de revue is gepasseerd, komt ook de .6254 opdraven. Eventjes scheiden hun wegen voor een bijzondere fotostop (zie enkele foto's verder). Temidden van de industriële archeologie zijn er uiteraard fotomogelijkheden zat. Gelukkig is er nog net tijd genoeg en poseert de machinist van de gewillig met "zijn" .6254.
Allez, nog eentje... Omdat het zo knap is... Pure industriële archeologie is schering en inslag op de installaties van de vroegere "Forges de Clabecq". De .6254 misstaat hier zeker niet hetgeen de aanwezigen van deze uitvaartplechtigheid toch enige troost biedt in deze sombere tijden.
Uw webmaster is en blijft een Cockerill-freak dus na 2 uur GM-geweld moet hij dringend Cockerill-geweld aanschouwen. De in allerijl toegesnelde hulpdiensten kunnen uw webmaster nog net reanimeren met het tevoorschijn toveren van twee paar Cockerill-locotractoren. Van links naar rechts herkennen we zo locotractor 32 met hulploc zonder cabine, locotractor 42 met hulploc zonder cabine en uiteraard de .6254.
De overdosis Cockerill-dampen die uitgebraakt worden door loc 42 van Duferco Clabecq (nieuwe naam van de staalfabriek sinds het faillisement van de Forges de Clabecq) doen uw webmaster het nakende afscheid van de 62'ers eventjes vergeten. Loc 42 doet overigens zo haar best dat de hulploc niet eens moet bijspringen.
Eindelijk wordt de bedoeling duidelijk van al het gerangeer met de 62'ers zoals enkele foto's hierboven te zien was. Als apotheose van deze "afscheidsfotografeersessie" wordt immers deze unieke parallel gevormd van de .6254 en de locotractor 42 met hulploc en daartussen de .6221 op de achtergrond. De hoogoven maakt het feest uiteraard compleet.
Index