Met het tsp naar het land van de draak

Toen tijdens zijn eerste winterreis uw webmaster aan het bekomen was van de mooiste passage van stomers die hij tot dan in zijn leven gezien had, kreeg hij een idee. Waarom zou hij niet een aantal in stoom geïnteresseerde mensen de kans geven om de fantastische JingPeng-pas en andere stomende bestemmingen in dit immense land in levende lijve te bezoeken? Bij thuiskomst werd dit idee aan enkele andere TSP'ers voorgelegd die op slag overtuigd waren deze reis onder de TSP-vlag te organiseren toen ze eenmaal de foto's van het winterse JingPeng zagen.Zo gezegd, zo gedaan en dus werd een reis naar China voorbereid met als doel zoveel mogelijk stoom op zoveel mogelijk interessante plaatsen te tonen. Uiteindelijk waren er 14 deelnemers plus uw webmaster tussen 16 en 72 jaar. De droom om JingPeng in volle glorie te tonen kon helaas niet helemaal worden waargemaakt doordat de pas al deels verdieseld was ten tijde van ons bezoek hetgeen voor uw webmaster een grote ontgoocheling was. Het mocht voor de groep gelukkig de pret niet drukken en als persoonlijke terugblik op deze bijzonder intensieve trip naar China kan dit fotografisch overzicht op deze site dan ook niet ontbreken.

De staalfabriek van Benxi

Na een kalme dag te Beijing om wat te "aklimatiseren" begon op 27 december het echte werk: een bezoek aan het staalfabriek te Benxi waar nog een aantal SY's werden ingezet voor de rangeringen tussen de hoogovens. Bovendien konden we enkele prehistorische in Oost-Duitsland gebouwde krokodillen bewonderen die nog trouw hun diensten doen in dit grootse complex.

27/12/04
Bij onze aankomst in het staalfabriek is het nog vrij betrokken maar kunnen we met onze groep waarnemen dat de wilde China-verhalen die zo ongeloofwaardig klinken wel degelijk waar zijn: door de koude temperaturen (-17°C) en het mistige weer dalen de door de SY's uitgestoten rookpluimen weer als sneeuwvlokjes op ons neer op het moment dat de SY1716 ons passeert met een zonet beladen slakkentrein. Ongelooflijk maar Benxi...
Zomaar een doorkijkje tussen enkele SY's op het bevoorradingspunt in het midden van de staalfabriek te Benxi. Terwijl de mist langzaamaan optrekt wachten enkele SY's op hun volgende dienst.
Stoom, staal, sneeuw... Dat is Benxi op 27 december 2004. Uw webmaster moet bekennen dat hij hier toch een zwak voor heeft: zoveel rommel op de foto dat het terug mooi wordt. Bewust werd zoveel mogelijk chaos mee in beeld genomen waar "toevallig" ook nog een SY doorheen rijdt.
Tussen alle andere SY's staat een exemplaar dat wat meer aandacht verdient: de SY723 met zijn toch wel erg veelzeggende slogan "Werk harder voor het communisme". Ook dat is China natuurlijk, hoewel dit soort slogans tegenwoordig toch minder en minder terug te vinden is. Het is alleszins een mooi zicht, een stomer met zo'n versierde rookkast.
Ondertussen gaat het werk voort... We zien hier de SY733 rangeren met enkele wagens gevuld met vloeibaar staal langs het bevoorradingspunt van de stomers. Duidelijk te zien is dat de werklieden van het fabriek zonet de wisseltongen sneeuwvrij hebben gemaakt.
Uw webmaster kijkt graag eens rond of er niets alternatiefs aan te vangen is met een aanwezige stomer. Een kolenschep als deze mag dan ook niet ongemoeid laten, zeker niet als de neus van een SY in het depot er net in past. In de zomer zou dit beeld wellicht veel te steriel geweest zijn, maar nu met de witte sneeuw contrasterend met de zwarte schep plus stomer krijgt het toch ietsje extra.
Terwijl de lucht tergend traag opentrekt rangeert de SY719 met enkele "bakskes" onder deze gigantische leidingen. Ja, Benxi is toch een moderne fabriek. "En de stomers dan?" , hoor ik u zeggen. Herinner u dat de SY's gebouwd werden tot 1999... Alles is relatief, zeker in China.
Na enkele uren geduld breekt eindelijk de zon langzaam door. In deze eerste zonnestralen zien we de SY730 optrekken met een slakkentrein dwars doorheen het bevoorradingspunt van de stomers. Links zien we twee SY's genieten van hun welverdiende rust.
Enkele minuten later worden we op een grotere show getrakteerd als de SY720 komt aanzetten met zijn net beladen staaltrein. Ook onder de pas in dienst gestelde en dus nagelnieuwe hoogoven bewijst de stoomtractie nog steeds zijn kunnen. Het verkeersbord ter aankondiging van de overweg staat hier in meer dan een opzicht op zijn plaats...
Onder dezelfde hoogoven zien we de SY733 wachten totdat zijn trein met slakken gevuld is. Tijdens dit proces waarbij vloeibare metaalresten tot enkele meters in de omtrek rondspatten wordt veiligheidshalve toch maar even de stomer losgekoppeld...
Tussen alle stoomgeweld door volgde even een klein elektrisch intermezzo. In de staalfabriek rijden immers ook een aantal elektrische locomotieven van Oost-Duitse oorsprong rond. We zien een aantal van deze "krokodillen" (zo genoemd vanwege hun lange neuzen) aan het depot. Zo herkennen we op het linkerspoor de 1002 (klein model) en de 1514 (groot model). Op het rechterspoor zien we achtereenvolgens de 1013, de 1010 en de 1016 (allen van het kleine model).
Omdat deze locomotieven toch ook een hoog spoorwegnostalgisch karekter hebben, wordt er nog een tweede foto van getoond. Met dank aan de domme bovenleidingspaal om zo in de weg te staan wordt hier alsnog de gelede krokodil 1516 getoond. Helaas is het dus net achter de paal waar de loc geleed is waardoor dit nu niet zichtbaar is. Meteen een reden om nog eens terug te gaan naar deze interessante staalfabriek.
Terwijl in West-Europa de staalfabrieken één na één dicht gaan, zijn ze in China druk bezig met nieuwe hoogovens te bouwen. Dit voor ons vreemde zicht moest dan natuurlijk ook op de gevoelige plaat worden vastgelegd.
Hoog tijd voor weer wat stoomtreingeweld! En dat komt er aan in de vorm van SY719 die een beladen staaltrein de walserij binnen duwt. Het nummer van de SY's te Benxi is overigens relatief: het zijn niet meer de oorspronkelijke nummers waar de locomotieven mee zijn afgeleverd. Zo is de SY719 oorspronkelijk in dienst gesteld onder het nummer SY0620.

Yuanbaoshan

Op weg naar de JiTong-spoorlijn is er een interessante en makkelijk te bereiken tussenstop: Yuanbaoshan. Rond dit dorpje liggen enkele steenkoolmijnen die nog met stoomlocomotieven van het type JS bediend worden. Het bijzondere aan deze JS'en is dat ze grote windleiplaten hebben, dit is een zeldzaamheid op dit type stoomlocomotieven. Dit alles gaf onze groep op 28 december 2004 de kans een veelgebruikt type stoomlocomotieven in een bijzondere uitvoering te fotograferen op een dag die verder uit een lange busrit zou bestaan.

28/12/04
De ochtend te Yuanbaoshan begint rond 8u traditioneel met enkele locomotieven die bevoorraad worden in het depot. De JS6246 heeft net zijn assen gelost en kan er nu weer fris tegenaan. Dat fris mag overigens vrij letterlijk genomen worden bij een temperatuur rond de -20°C... Om het begrip "stoomtrein" eer aan te doen, trekt de machinist even de cilinderspuiers open waardoor bijna de hele loc onzichtbaar wordt en enkel de neus uit de stoomwolk ontsnapt.
Omdat het zo mooi is volgt nog een foto van de 6246, net op het moment dat hij terug op trekt. De loc zal zo dadelijk de werkplaats binnenrijden voor enkele kleine werkzaamheden. Ondertussen rijden wij al verder voor een plaatsje langs de lijn voor het echte werk...
Veel gebibber en gewacht later verlaat JS8216 met bijna een uur vertraging het station van Yuanbaoshan CNR waar hij net een trein van de staatsspoorwegen heeft overgenomen. Deze beladen kolentrein zal samen met de plaatselijk gewonnen steenkool gebruikt worden in de grote elektriciteitscentrale die het landschap rond Yuanbaoshan overheerst.
Een halfuurtje later zien we de JS8250 door het stationnetje van JiPei rijden op weg naar een van de plaatselijke steenkoolmijnen waar zijn trein beladen zal worden. Helaas is het te Yuanbaoshan vrij moeilijk foto's te maken met het front van de loc belicht. Tijdens een volgend bezoek van uw webmaster aan dit verder leuke plaatsje zal specifiek worden gezocht naar plaatsen langs de spoorlijn waar dit toch mogelijk zou zijn. Als er die zijn...

JiTong met de laatste dagen van stoom op de JingPeng-pas

Tijd voor het hoofddoel van onze reis: de fantastische JiTong-spoorlijn met zijn wereldberoemde JingPeng-pas! Hoewel de pas al gedeeltelijk verdieseld was, konden we toch nog een aantal interessante opnames maken. Verder bezochten we het depot te Daban en het traject Daban-Lindong, waar we verrast werden door het indrukwekkende aantal treinen met stoom.

29/12/04
Na de lange busrit naar JingPeng en een verkwikkende nachtrust konden we op 29 december eindelijk QJ's in actie zien. Doordat er maar weinig stomers reden, waren we verplicht om op zoek te gaan naar een fotopunt ver van de pas vanaf waar we de trein konden achtervolgen. Die achtervolging begon in het doordeweekse JiTong-stationnetje van Wenduoheshuo, waar de QJ7040 met een vrolijk vaartje doorstoomde richting Linxi. Het was voor 14 TSP-leden meteen de kennismaking met een rijdende QJ. Ze zullen het niet snel vergeten...
Een vijftiental kilometers verder werd haltgehouden te Linxi, waar de QJ7040 klaargemaakt werd voor de grote klim. Dit gebeurt met elke trein: lokale werknemers duwen de kolen naar voren en vullen de tender bij met water. De bijgaande foto is gemaakt bij de uitrit van Linxi. Op dit traject staat de zon 's morgens niet optimaal maar met het schrale aanbod aan treinen moesten we het ermee doen... De achtervolging kan nu echt beginnen!
Een bekend punt op de JiTong-spoorlijn voor de aanvang van de pas is de S-bocht te Yuzhoudi. Deze zomer had uw webmaster met een kameraad meer dan een halfuur struiken gesnoeid waarna bij passage van de trein uiteindelijk een fotowolk voor de zon verscheen. Hoe voorspelbaar eigenlijk achteraf gezien... Nu kon de toenmalige snoeibeurt eindelijk zijn vruchten afwerpen bij de passage van de QJ7040 op dit mooie punt.
En de jacht ging voort... Samen met een twintigtal Japanners die echt op het laatste moment nog de berg opgestormd kwamen werd de QJ7040 gefotografeerd aan de bocht voor de inrit van het stationnetje te Galadesitaï. De echte klim is ondertussen begonnen, hetgeen in werkelijkheid duidelijk hoorbaar was aan de knallende cilinderslagen die oh zo typerend waren voor de stomers die de pas beklommen.
Hoewel het cliché-punt aan de overweg te Sandi in de verte ligt (getuige de bus met Japanners) vindt uw webmaster deze tele-opname vanaf het station te Liudigou toch ook wel iets hebben. Maar da's kwestie van smaak misschien?
En dan nog een laatste opname van deze trein, namelijk de doorkomst aan de bekende insnijding te Liudigou. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de typische sterke wind ongeveer de hele foto verknalde, was er nu nauwelijks een briesje. U mag gerust aannemen dat het dan een pak aangenamer is om buiten te wandelen bij een temperatuur die rond de -25°C schommelt.
Een minuutje na het maken van de vorige foto kruiste de QJ7040 de QJ7003 en de QJ7104 in het stationnetje te Liudigou. We moesten dan ook niet lang wachten om deze laatste 2 QJ's te zien terwijl ze hun reis naar Daban voortzetten.
Na de achtervolging van een eerste stomer over de pas, maakten we ons klaar voor de QJ7030 die meteen daarna volgde met een trein richting Haoluku. We hebben deze trein gefotografeerd in Reshuï, getuige daarvan deze foto waar hij over de grote rivierbrug rijdt. De rechtsboven wel erg blauwe hemel wordt veroorzaakt door gebruik van een polarisatiefilter dat hier wel extreem hard zijn best doet...
Op de bijgaande foto zie je de passage van de QJ7030 te Sandi in de 180°-bocht tussen level 1 en level 2. Van dit punt had ik nog niet eerder foto's gezien, bijna iedereen blijft altijd bij de overweg zelf staan. Ok, dat punt is ook niet slecht maar is uiteindelijk zo'n typisch punt als je echt geen tijd meer over hebt om iets verderop te gaan zoeken. Het hier getoonde alternatief verdient toch duidelijk uw webmasters voorkeur.
Wel een klassieker is deze opname te Shidi waar we de QJ6878 op level 3 zien passeren. Hij heeft hier nog een goede kilometer te gaan en dan zit de klim er alweer op. De snelheid blijft netjes constant op zo'n 30km/u. Een lust voor oor en oog...
Door een kruising met een broemelbak te Shangdian moest de QJ6878 even aan de kant en konden we nog net het vertrek van deze trein meepikken. Meestal doet de machinist niet echt zijn best bij een vertek voor een afdaling maar we hadden geluk en werden toch op een mooie rookpluim en dito geluid getrakteerd. Echt een seconde na het maken van deze opname sloot de machinist de regulateur. Een welgemeende merci dus voor de goede man in kwestie!
Na de foto te Shangdian reden we rustig door naar JingPeng om daar de QJ7030 te fotograferen tijdens watername en onderhoud aan de loc. Bij een stoomsfeertje als dit spreekt het bijna voor zich dat ermee geëxperimenteerd moet worden. Bijzonder is dat niet de waterkolom maar wel diens schaduw in de rookpluim op de foto te zien is. Ook de zon komt nog net doorheen de stoom piepen. JingPeng puur, maar voor hoe lang nog...
Iets klassieker is dit beeld van de waternemende QJ6878 in het station van JingPeng. Aan de oranje-achtige kleuren van de omgeving en de langer wordende schaduwen is duidelijk te zien dat de dag bijna voorbij is. Maar... Natuurlijk niet zonder de verplichte glintshot zoals uit de volgende foto blijkt.
Vijf minuten voor zonsondergang kon deze opname gemaakt worden van de QJ7030 die eens goed in de watten werd gelegd alvorens zijn reis naar Haoluku te vervolgen. Wat een sfeer weeral te JingPeng, stoomhemel op Aarde bij -25°C...
30/12/04
De tweede dag aan de pas begon zeer spectaculair met een ijsboog: een volledige boog rond de zon die werd veroorzaakt door rondvliegende ijskristallen. We zien dit fenomeen hier net voor zonsopgang. De zon zal zo dadelijk links boven de heuvelrand te voorschijn komen. Rechts zien we een stukje van de al zichtbare ijsboog.
Voor uw webmaster hét genietmoment van deze reis: de QJ6851 en de QJ6882 komen met een gigantische rookpluim uit tunnel 4 gereden. Terwijl de rookpluim nog in omvang toeneemt, naderen de krachtpatsers en worden er meters celluloïd doorgedraaid... Het gedreun van de werkende QianJin's weergalmt tegen de sneeuw en even wordt zelfs de bijtende koude vergeten. Op zulke momenten besef je wat een bevoorrechte positie het is aan de andere kant van de wereld dit spektakel nog te mogen meemaken. Merci JingPeng voor al die onvergetelijke stoommomenten...
Uren en uren van geduldig afwachten later konden we eindelijk nog eens enkele stomers bewonderen. Het betrof hier de QJ6763 en de QJ7041 die met een korte werktrein naar Daban reden. We zien hen hier net na zonsondergang het station van Shangdian binnenrijden.
31/12/04
Een nieuwe dag, een nieuw experiment. We zien hier twee QJ's door Reshuï richting Daban rijden net op het moment dat de zon opkomt. Voor dit soort foto's komt het op snel en geconcentreerd reageren aan: je moet de lijn van de eerste zonnestralen te voet volgen naargelang de zon opkomt en dan goed mikken zodat je net genoeg zon in de lens krijgt om het effect te bekomen maar de foto niet teveel te belichten. Een huzarenklus maar best wel leuk als het dan lukt...
Weer moesten we wachten, deze keer tot de vroege namiddag, eer er terug stoom te fotograferen viel. Maar het was dan ook klasse: de QJ7040 en de QJ7038 mochten samen een lange trein naar Haoluku slepen. We hebben deze trein uiteraard achtervolgd en zien hem hier een eerste keer te Yuzhoudi, niet in de klassieke S-bocht maar op een ander leuk punt in de buurt.
Nog een fotootje van de voorbijdenderende trein te Yuzhoudi en meteen tijd om wraak te nemen op de wolken die anders altijd storen. Waar wolken anders dikwijls storen was het nu namelijk tijd er eens goed gebruik van te maken om de nog hoog staande zon toch mee in beeld te krijgen met de harde werkende stomers. Al bij al weer een alternatieve foto maar zeker het proberen waard.
Enkele kilometers verder konden we een klassieke opname maken, namelijk de QJ7040 en de QJ7038 die met hun trein het station van Galadesitaï binnenrijden. Ook hier werkte de sluierbewolking goed mee door net op tijd het hazepad te kiezen waardoor de trein vol belicht werd.
Weer enkele kilometers verder is het gevaar van de sluierbewolking helemaal geweken als de QJ's passeren aan dit brugje net voorbij Reshuï. Zo meteen rijdt de trein de 180°-bocht in om eruit te komen aan de volgende foto.
Zoals eerder in dit verslag werd gezegd vindt uw webmaster het punt aan de overweg te Sandi een "foto der laatste kansen": een punt waar je enkel naartoe gaat als je net op tijd bent. Dit was bij deze trein het geval zodat we nog net een fotootje meer van de hard werkende QJ's konden maken. Duidelijk zichtbaar is dat de wind de kop begon op te steken. Nu konden de medereizigers plots helemaal waarnemen wat echte koude is... Verschrikkelijk is een understatement om dit koudegevoel te beschrijven bij zo'n -25°C en een wind waar je bijna door omvergeblazen wordt.
Nog een laatste maal konden we de trein inhalen en wel te Shidi waar dit bekende punt zich bevindt. Na zopas een tegentrein te hebben gekruist, wordt de rit naar Haoluku vervolgd. Nog eventjes wordt het onderste uit de kan gehaald om Shangdian te bereiken. Slechts matig zichtbaar op de foto is de scherpte van de schaduw van de boom die in werkelijkheid zeer opmerkelijk was. Zelf het kleinste twijgje tekende zich nog af op de bevroren ondergrond. Dit geeft nogmaals de fantastische lichtomstandigheden aan "de pas" weer. In België is zulke scherpte in een schaduw schier ondenkbaar.
Eindelijk konden we even het goede oude JingPeng-tempo met opeenvolgende stoomtreinen ervaren: direct na terug te zijn gereden naar reshuï diende de volgende trein zich al aan. Om de QJ7030 in combinatie met het dorpje Sandi te kunnen fotograferen werd de telelens bovengehaald wat het bijgevoegde resultaat opleverde.
En hierbij nog een variatie op het fotopunt te Sandi tussen level 1 en level 2 dat twee dagen eerder ook al bezocht werd. Net voordat de schaduwen te lang dreigden te worden passeert QJ7030 met een lege kolentrein naar Haoluku dit leuke punt.
Voor uw webmaster's allerlaatste foto van een normale goederentrein die hij op de JingPeng-pas zou maken werden nog eenmaal alle registers opengetrokken. Tot zijn grote vreugde (= understatement) kon hij een symbolische foto maken met de QJ7030 op de fantastische brug te Shimingzi terwijl de zon ondergaat als teken dat het bijna voorbij is... 4 keer heeft hij JingPeng bezocht, 4 fantastische ervaringen die hij zijn leven lang zal koesteren. 4 keren, het lijkt niets maar het is zoveel. Merci JingPeng voor al die mooie momenten, het waren onvergetelijke tijden.
Na de klassieke twee uur durende busrit naar Daban, gevolgd door het al even klassieke sublieme avondmaal werd het jaar 2004 afgesloten in schoonheid: een nachtelijk bezoek, gewapend met warme kleding, camera en alcohol, aan het depot van Daban. Hoewel het vooral een geniet-bezoek was, konden we toch ook enkele leuke opnames maken, waaronder dit statieportret van de QJ7164 die wacht op een volgende inzet.
Ook op oudejaarsavond 2004 was Daban nog het grootste stoomdepot ter wereld met 48 locomotieven in onderhoud. Wat een sfeer tijdens deze laatste uren van een bewogen jaar als de 7048 temidden van enkele soortgenoten poseert onder een volle maan.
En om het jaar af te ronden werd nog een foto gemaakt van de stuurpost van de QJ7048 waar het licht bijzonder sfeervol brandt. Met een toast en een grote slok sterke drank op de gezondheid van de QJ's rondden we het jaar af, wetende dat we ook op Nieuwjaar 2005 weer konden genieten van de QJ's in volle actie.
01/01/05
De eerste foto van 2005 was er meteen weer eentje zoals uw webmaster ze graag maakt: de QJ6751 wordt belicht door de allereerste zonnestralen van het nieuwe jaar. Wat een manier om het nieuwe jaar goed in te zetten... Dit alles uiteraard terug in het almachtige depot van Daban, waar stoomliefhebbers thuis zijn.
En dan moet het snel gaan natuurlijk... Zoals de fervente lezer van deze site al weet, zijn de eerste minuten na zonsopgang cruciaal voor glintshots. In een depot als Daban komt het er dan vooral op neer er de lomotief met de meeste kans op slagen uit te pikken en dan zoveel mogelijk te experimenteren. Fotomodel van dienst was de QJ6763 die ondertussen rustig gesmeerd werd door een van zijn stokers.
Dat verdient een kijkje van dichtbij... Terwijl de stoker rustig de smeerpunten van de drijfstangen bijvult, geniet uw webmaster van dit voor Daban zo alledaagse gebeuren. En zoals wel vaker het geval is, geldt ook hier dat de mate van genot recht evenredig is met het aantal keer dat afgedrukt wordt met de camera.
Terwijl de machinist bedenkelijk kijkt wat hier nu weer de bedoeling van is, wordt nogmaals afgedrukt voor een derde en laatste glintshot voor dit spectaculair begin van het nieuwe jaar. Een "gelukkig Nieuwjaar" mag zo wel heel letterlijk genomen worden.
Na het altijd weer sfeervolle depotbezoek reden we richting Lindong om onderweg de nodige stoomactie op de gevoelige plaat vast te leggen. Hoewel we eigenlijk best nog wat leuke dingen te zien kregen, ging er altijd wel iets mis. De rook die te laag hing, de zonnestand die niet helemaal optimaal was en op deze foto de QJ7037 die helaas uitbolt en dus geen stoom uitpuft. Logisch uiteindelijk want ietsje verder bevindt zich het stationnetje van Gulumanhan en daar moet de trein aan de kant om water te nemen.
02/01/05
Dé knaller wat betreft het bezoek te Lindong moest de reizigerstrein naar Chabuga zijn die door de QJ6911, Daban's mooiste sierloc, gesleept werd. Zoals gewoonlijk ging er weer eens iets mis want we kregen de enige bewolking van 5 dagen aan JiTong over ons heen... Ach ja... Troostprijs was deze foto aan de bekende pagode te Lindong waar de QJ6849 en de QJ7104 met een goederentrein passeren op weg naar Daban.
Tegen de tijd dat we terug arriveerden aan het station waren er al 2 QJ's met een trein aan het rangeren (QJ6977 en QJ6828, rechts op de foto). Enige tijd later arriveerde nog een andere dubbeltractie waarvan de eerste loc, QJ6639, werd losgekoppeld om aan de andere kant van het station te gaan rangeren. Tja, een mooie parallel zoals deze moet dan natuurlijk benut worden...
Meer nog: als dan plots blijkt dat de tweede loc van de linkertrein de van slogans voorziene QJ6978 is, dan moet daar gebruik van gemaakt worden om een tweede parallel met de QJ6977 en de QJ6828 uit de brand te slepen. En plots staan zo de directe broertjes QJ6977 en QJ6978 naast elkaar... Niet voor lang echter want de QJ6977 en de QJ6828 moeten al weer op weg naar Daban. Nog snel wordt dit familieportret gemaakt terwijl de machinisten de regulateurs en de spuiers al geopend hebben.
Uw webmaster loopt helemaal wild van QJ's en verafgodt de versierde QJ's. Geweldig gewoon, als er dan eindelijk een goed in de zon staat in het station van Lindong! Op de grote liggende plaat wordt dit bevestigd: "altijd de beste". Op de ronde plaat lezen we links "Wij werken met een doel" en rechts "Wij leren van ons voorbeeld". Op het voorhoofd van uw webmaster hing een onzichtbaar bord: "Wij genieten met volle teugen".
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, welke is de mooiste QJ in JiTong-land... De QJ6978 zal alleszins op het podium eindigen... Wat een einde voor ons bezoek aan de fantastische JiTong-spoorlijn.

Een dagje te Beijing

Na de winterperikelen in het noorden van China was het tijd om langzaamaan naar Centraal-China af te zakken waar het meteen iets minder koud was... Zo passeerden we terug te Beijing voor een bezoek aan de verboden stad, de wagenwerkplaats "7th February Works" en het smalspoorlijntje te Dahuichang. Helaas liep het bij deze laatste bestemming mis aangezien er uitzonderlijk geen verkeer was... We gingen dan maar terug naar de wagenwerkplaats om 's avonds een typisch Chinese treinrit te maken in een trein die tot de nok gevuld was. Een beproeving voor de TSP'ers, dagelijkse realiteit voor de Chinezen zelf.

03/01/05
Typerend voor de verboden stad zijn toch zeker de twee leeuwen waarbij het mannetje symbool staat voor macht en het vrouwtje voor zorg voor het volk. We zien hier de mannelijke leeuw met de wereldbol onder zijn rechtervoet.
De keizers van het oude China zullen wel goed gezeten hebben op deze troon. De pracht van dit alles is onbeschrijflijk, je voelt je heel klein in de grote verboden stad... Gelukkig is al deze pracht en praal bewaard gebleven, deze site is een bezoek meer dan waard.
De verboden stad, maar dan anders. Schitterend en heel typisch voor de chinese cultuur zijn de gebogen daken die je her en der nog terugvindt. Natuurlijk vind je in de verboden stad dan ook veel van deze markante uitzichten, hier nog uitdrukkelijker in beeld gebracht door gebruik te maken van de telelens.
Na het bezoek aan de verboden stad werden de 7th February Locomotive Works bezocht. Niet om zijn gigantische fotopotentieel, wel om de simpele reden dat er nog een JF in dienst is, tesamen met 2 SY's. Bij zeer moeilijke lichtomstandigheden werd de veteraan JF2446 vastgelegd voor het gebouw waar het spoorwegpersoneel gehuisvest is.
Buiten de JF deed ook de SY0732 dienst. Maar van werken krijg je dorst en dat is bij stomers niet anders... Zo zien we deze loc dan ook tijdens watername alvorens weer aan de slag te gaan.

De staalfabriek van Handan

De staalfabriek te Handan is een waar pareltje wat betreft de combinatie staal en stoom. Vlak voor de eerste hoogoven is er een grote overweg van waar je de actie vanuit de spreekwoordelijke luie zetel kan volgen: de zon staat hier de hele dag goed. Het meest spectaculaire aan Handan is echter de ongelooflijke intensiteit die je hier aantreft. Op sommige momenten is er om de halve minuut een beweging met de een of andere staaltrein en blijft de overweg zo meer dan tien minuten gesloten. Allemaal goede redenen dus om een tweede staalfabriek aan ons programma toe te voegen.

04/01/05
We begonnen ons bezoek aan de staalfabriek met wat verwarring doordat de lokale gidsen maar niet op kwamen dagen. Hierdoor misten we bijna de periode dat de zon aan de oostkant van de hoogovens stond (dit is tot ongeveer halftien). Nog net op tijd konden we gelukkig enkele foto's maken waaronder deze van de los naar het depot rijdende SY0557.
Enkele minuten later rangeert ook de SY1535 met een slakkentrein ter hoogte van het groepje TSP'ers. Zelfs op deze afstand is de "stille" stomer niet hoorbaar door het ontieglijke lawaai van de hoogovens in volle werking. U gelooft dit niet? Sja, er is maar één manier om er zelf achter te komen of dit verhaal klopt...
Terwijl de SY1535 alweer met met zijn slakkentrein onder de hoogoven staat, wordt hij gepasseerd door de SY2007 die hem zo dadelijk zal vervangen om op zijn beurt ook weer slakken te laden. In tegenstelling tot uw webmasters bezoek een jaar ervoor, was er nu geen zichtbare luchtvervuiling waardoor de locomotieven vol belicht werden door de goed meewerkende zon.
Een klassiekertje te Handan: 3 stomers bij elkaar aan de rangeersporen voor de hoogovens. De actie gaat maar door: terwijl links de SY1658 passeert met een beladen staaltrein, staat in het midden de SY2007 (zie ook vorige foto) met een lege slakkentrein te wachten om zijn plekje onder de eerste hoogoven in te nemen en wacht rechts de SY1081 geduldig tot ook hij zijn staaltrein mag beladen.
Een halfuurtje later is het dan eindelijk de beurt aan de SY2007 om slakken te laden. Vanop het balkon van het seinhuis lijkt het wel alsof de slakken in de tender van de SY terecht komen. Uiteraard is dit niet het geval, stel je voor...
Luchtvervuiling? Nooit van gehoord... Plots steeg een gigantische ertswolk op boven een van de meer naar achter gelegen hoogovens. Ondertussen ging het werk aan de voorste hoogoven onverminderd voort waarbij de SY1081 links met een te beladen staaltrein staat en de SY2007 rechts nog altijd wacht tot zijn slakkentrein vol is.
Laat ons het procédé van het beladen eens iets meer in detail bekijken... Van boven in de hoogoven komt het vloeibare metaal naar beneden gevloeid tot onderaan in het midden van de hoogoven (net boven de trap). Op dit punt worden de slakken van het staal gescheiden: de slakken vervolgen hun weg naar rechts, het staal gaat naar links. Ondertussen wachten de SY's geduldig tot hun trein beladen is.
Handan op zijn best! Terwijl de SY1081 en de SY2007 nog altijd onder de eerste hoogoven staan, duwt de SY0557 al een beladen slakkentrein naar het stort. Ondertussen duwt de SY1535 alweer een lege slakkentrein naar de laadplek onder een van de meer naar achteren gelegen hoogovens.
Vlak hierna is ook de staaltrein met de SY1081 beladen en passeert hij het lokale seinhuis op weg naar de walserij. Gedurende 15 minuten heeft de videocamera onophoudelijk gedraaid door de intensiteit van het verkeer voor de hoogovens. Dit was voor uw webmaster onuitgegeven! De intensiteit van het verkeer te Handan is dan ook een streling voor het stoom minnende oog...
Het beladen van de slakkentrein gesleept door de SY2007 duurde vrij lang. Hierdoor kon nog deze opname van dichtbij gemaakt worden van de SY vlak voor de hoogoven waarbij de vloeibare slakkenstroom zeer duidelijk zichtbaar is.
Chaos heeft ook zijn charme :-) Dat is toch de mening van uw webmaster bij foto's als deze waarbij de SY1398 doorheen een labyrint van leidingen rijdt op de grote fabrieksterreinen van de staalfabriek. Hij heeft een beladen kolentrein bij die de hoogovens weer even van cokes moet voorzien.
Om af te ronden nogmaals de SY1393 met dezelfde trein, deze keer aan de losplaats vlak langs de eerste hoogoven. Meteen een vaarwel wellicht voor de SY's en deze mooie staalfabriek. Enkele uren later namen we de trein naar Pingdingshan en merkten we dat men onze slaapplaatsen een tweede keer had verkocht. Als noodoplossing hebben we dan maar in het begeleidingsrijtuig voor het treinpersoneel geslapen. Ach ja :-)

De kolenspoorweg van Pingdingshan

Toen uw webmaster de reis naar China uitstippelde lag van in het begin vast dat Pingdingshan bezocht moest worden. Niet omwille van de grootse landschappen, die vind je hier niet. Wel omwille van de intensiteit van dit steenkoolnetwerk, zowel op gebied vaan stoomactie als wat betreft de hartelijkheid van de inwoners. Nergens anders in China is het contact met de lokale bevolking zo intens als te Pingdingshan. Zelfs met onze groep van 15 personen konden we genieten van de kinderen die ons kwamen begroeten of de mijnwerkers die wilden weten waar we vandaan kwamen. In deze reportage wordt u het beeldmateriaal getoond van het fantastische Pingdingshan, het mooiste materiaal is echter ontastbaar, dat zijn de herinneringen aan de geweldige inwoners die je altijd weer even hartelijk ontvangen.

05/01/05
De JS8120 is de enige locomotief te Pingdingshan die een slogan op de rookkast draagt. De bijzonder mooi gekozen tekst luidt: "vervoer mij naar het betere leven". Wat een schitterende filosofische tekst om voor op een stomer te bevestigen... We zien de JS8120 op weg naar dat betere leven tijdens rangeringen aan mijn 2.
Buiten al het stoomgeweld is er ook nog andere spoorwegnostalgie te bewonderen in de mijnen zelf. De steenkool wordt immers in kolenwagentjes door elektrische smalspoorlocjes van de schacht naar de zifterij gereden. We zien hier een locje van mijn 2 op het dubbelsporige netwerk. Verschillende mijnen te Pingdingshan zijn met een dergelijk smalspoornet uitgerust.
Enkele uren en een deugdzame maaltijd later bevinden we ons bij mijn 7, waar op dat moment de JS8057 de stomer van dienst is. We zien hem hier voor 3 schitterende schachtbokken juist nadat hij enkele lege kolenwagens heeft klaargezet om te worden gevuld.
Wat later deed de zon eindelijk wat schuchtere pogingen om door te breken. Bij de passage van de QJ7186 met een beladen kolentrein op weg naar Baofeng was de omgeving dan ook iets minder grauw.
Enkele minuten later passeerde ook mijn favoriete ploeg op hun JS5644 mijn 7 op weg naar Baofeng. De machinist herkende uw webmaster al van ver en hing zwaaiend uit zijn raam bij passage. Niemand van de groep had door hoe ik intens van dit moment genoot... Voor het hele verhaal met de JS5644 verwijst uw webmaster naar het verslag van mijn tweede reis naar China.
06/01/05
Terwijl een aantal groepsleden een dagje op dieseluitstap gingen en nog een aantal anderen Pingdingshan bezochten, genoten de drie overige groepsleden van het meest intense stoommoment van deze reis. De dagelijkse parade van de locomotieven die naar het depot te Tiangzhuang reden geschiedde immers in perfecte omstandigheden met een laagstaande zon die juist door de smog heen brandde en een parade van stomers met een intensiteit van minstens één rangerende stomer per minuut.... We zien hier de JS5644 op weg naar het depot terwijl de JS8339 op de achtergrond wacht op zijn beurt.
Vlak na mekaar passeerden zo'n 10 stomers de revue! Een spektakel dat zich in het geweldige Pingdingshan dagelijks afspeelt... Enkele minuten na de vorige foto kon ook deze foto van de rangerende JS8056 gemaakt worden die zich klaarzette om uit te rijden met een beladen kolentrein.
Terwijl het wereldrecord koude rillingen krijgen werd verbroken, ging de parade stevig door. We zien de JS8056 op een kopspoor wachten op de JS8065 die hem zo dadelijk voorbij zal rijden op weg naar het depot.
De klapper op de vuurpijl was de ongeveer dagelijks rijdende beladen kolentrein naar de elektriciteitscentrale. Deze trein vertrekt 's morgen rond de klok van achten en staat altijd garant voor een lange trein met veel stoomgeweld. Vandaag mocht de JS8056 het zware werk doen want maar liefst 68 kolenwagens werden met bruut geweld het station te Tiangzhuang uitgesleurd. De trein is zo lang dat je het eind ervan niet ziet...
In de namiddag reden we naar mijn 5 voor de dagelijkse reizigerstrein. Deze wordt meestal door SY's verzekerd maar aangezien 2 van de drie SY's in revisie waren en er 2 reizigerstreinen zijn, moest er eentje door een JS gesleept worden. We zien dan ook de JS6429 met zijn reizigerstrein naar Baofeng net na de passage van mijn 5.
De spectaculairste plek rond Pingdingshan om een stomer aan het werk te zien is de spoorlijn naar mijn 4. Deze lijn heeft een helling van 32 promille, waardoor de stomers goed hun best mogen doen om boven te raken, ook al zijn de treinen leeg als ze naar de mijn toe rijden. De JS8122 is hier met 12 wagens op weg naar boven en levert de aanwezige hobbyisten een ongewoon geluidsspektakel. Wat een manier om ons bezoek aan het immer sympathieke Pingdingshan af te ronden...

Groots onder de kleintjes: Yinghao

Lang heeft uw webmaster getwijfeld: is het wel een goed idee 2 weken stoomgeweld af te sluiten met een dagje smalspoor? Uiteindelijk is dit toch wel iets heel anders dan de gigantische QJ's waar we zo vaak van hebben genoten tijdens deze reis... Eenmaal te Yinghao aangekomen bleek deze twijfel ongegrond... Iedereen genoot met volle teugen van dit smalspoorparadijs waar we bovendien verrast werden op de net gereviseerde loc 17. Tijd dus voor de laatste stomers van onze grote TSP-reis. Laat het u smaken!

07/01/05
Uw webmaster heeft zich wellicht onsterfelijk onpopulair gemaakt toen hij zijn groep meedeelde dat ze de laatste dag om 5u uit hun bed zouden worden gerammeld... We moesten immers om 8u in het depot van Huangmen zijn, hetgeen nog enkele uren rijden van ons hotel te Luoyang af lag. Toen we aankwamen verdween de vermoeidheid van onze groep als sneeuw voor de zon: daar stonden ze dan, de C2's 03 en 14 in het kleine maar oh zo stemmige Huangmen.
Naast de werkplaats stond loc 03 afgesteld. Overal op het terrein liggen assen, vlampijpen, stukken metaal. In deze stemmige omgeving moest daargewoon een foto van gemaakt worden, zeg nu zelf...
En toen kwam de grote verrassing: toevallig kwam net op de dag van ons bezoek de grote baas van de spoorlijn langs om de pas gereviseerde loc 17 te testen. De baas was duidelijk opgetogen door onze bewondering voor deze knap gereviseerde smalspoorstomer. Speciaal voor ons werd de stomer al eventjes uit de loods gereden zodat we er enkele foto's van konden maken alvorens we onze lijnfoto's gingen maken. Het resultaat mocht er duidelijk wezen!
In de reeks voor en na: links loc 03 die duidelijk een likje verf kan gebruiken in verhouding tot de pas gereviseerde loc 17. Terwijl overal in China de alarmbel gaat dat het bijna over is met stoom, krijgen we in Yinghao het omgekeerde te horen: ze willen nog jaren doorgaan met deze kleintjes onder de groten. Laat ons hopen dat ze het waar kunnen maken...
Poort naar het verleden... Maar liefst 3 smalspoorstomers staan in de kleine werkplaats: loc 15, loc 03 en de pas gereviseerde loc 17. Uiteraard prijkt fier de communistische rode vlag boven het depot.
Als afscheid van dit schitterende depot nog een opname van loc 04 die klaarstaat voor het vertrek. Op de achtergrond is de werkplaats zichtbaar met links enkele afgestelde stomers.
Het depot van Huangmen ligt op het aansluitspoor van een gesloten mijn, waardoor alle stomers dagelijks een verbinding tussen het depot en de rest van het net berijden. We zien loc 04 op dit spoor naast enkele schitterende karakteristieke chinese huizen. Deze foto kon enkel worden gemaakt dankzij de gulle medewerking van de machinist van loc 04: eerst en vooral wachtte hij tot we hem met de bus voorbijgestoken waren. Vervolgens was hij ook nog zo vriendelijk achteruit te rijden en opnieuw voorbij te rijden toen deze opname verpest dreigde te worden door een in beeld rijdende vrachtwagen. Merci!
De actie kan nu pas echt beginnen... Loc 14 heeft zich te Xiangyang voor een beladen trein geplaatst en vertrekt meteen richting Yinghao. Ondertussen wacht loc 04 tot de wissel vrij is om enkele wagens aan de kant te kunnen rangeren.
Nog een foto van de passage van loc 14 met zijn beladen trein naar Yinghao, gewoon omdat het zo mooi is...
Plots verscheen loc 17 te Xiangyang. Blijkbaar moest hij een proefrit naar Liangwa maken. Dit gaf ons de mogelijkheid deze leuke parallel te fotograferen te Xianyang van de vertrekkende loc 17 en de wachtende loc 04 die normaal de rangeringen op het lijntje naar Lingwa zou verrichten.
Snel wandelden we met een aantal groepsleden richting Liangwa waar we loc 17 zouden opwachten met zijn proeftreintje. Dat "opwachten" is er niet meer van gekomen: net toen we het dorpje bereikten kwam de loc al de hoek om gereden. De bedoeling van deze proefrit, zo hoorden we achteraf, was de toestand van de loc vast te stellen. Als hij ruim voldeed zou hij gaan dienen voor de lijndiensten naar Yinghao. Anders zou hij enkel worden gebruikt voor de rangeringen tussen de mijn te Lingwa en het rangeerstationnetje te Xiangyang.
Na de aankomst te Xiangyang hadden we ruimschoots de tijd om enkele statieportretten te maken van deze bijzonder mooi gerestaureerde smalspoorstomer. Laat ons hopen dat hij nog jaren zijn kunstjes mag bewijzen op dit sympathieke smalspoornet.
De hond heeft duidelijk geen schrik als hij het spoortje oversteekt net voordat loc 04 met een beladen kolentrein op weg naar Xiangyang passeert. Op de achtergrond zie je de mijn van Liangwa.
Na met een aantal groepsleden in een kolenwagentje te zijn meegereden, waarbij we zelfs een ontsporing meemaakten die op een recordtijd van 2 minuten verholpen was, was er wat tijd om de mijn te Liangwa te bezoeken. Woorden schieten te kort om de sierlijke eenvoud van deze mijn te beschrijven. Ruim 100m diep worden kolenwagentjes geladen die dan met de lift naar boven komen, waar ze worden gelost in het tunneltje rechts. Vervolgens duwt men met de hand de wagentjes in een cirkel rond tot ze weer aan de lift zijn en weer naar beneden kunnen. Subliem gewoon!
Om de reis in sfeer te beëindigen, stapten we onderweg met een aantal groepsleden in een lege kolentrein van Yinghao naar Xiangyang. Na aankomst konden we nog deze foto maken van loc 014 tijdens het driehoeken in Xiangyang. Ietsje later vertrokken we voor de lange terugreis naar huis, terugblikkend op enkele weken bijzonder vermoeiend maar minstens even lonend stoomgeweld in het land van de draak.
To end this report of our trip to China, I would like to thank our fantastic chinese guide Tina. Tina, you were a great help with your endless energy while co-organising our trip. I cannot imagine a similar trip without your professional help. It was a big relief for me that I could count on your help for organising the logistic part of our trip. While I am just a photographer, wanting to show Chinese newbies your great country, you are a professional guide able to cope with every situation. I can just advise every visitor of this site to contact you while planning a trip to China. You're the best!!!
Index